2024.03.02, Szombat

A nemzet fiatal példaképeire emlékeztek Székesfehérváron

2016.03.15. 14:51

Az idei évben is egyedülálló programokkal tisztelgett Fehérvár a forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Hirdetés

Az idei évben is egyedülálló programokkal tisztelgett Fehérvár a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi megemlékezéseket és az egész napos, belvárosi József-napi vásárt idén is különleges rendezvények színesítették. Az esős, hideg idő ellenére is előadták a diákok az „Együtt verő szíveink” című műsort, amely az 1848. március 15-i hangulatot és szellemiséget közvetítette hitelesen a fiatalság erejével, hat fehérvári középiskola közreműködésével.

Az esős, szeles időjárás 1848 márciusának forradalmát idézte 2016-ban: Együtt verő szíveink címmel adtak műsort Székesfehérvár fiataljai a legendává nőtt márciusi ifjak bátorságát felidézve. A nemzettudatunkat meghatározó történelmi események a játszók előadásában egyszerre teremtették meg a fiatalság lendületének, spontaneitásának izgalmát és az emlékezés ünnepélyességét. 

Az utcaszínház több kis színpaddal körülvéve mutatta be a történéseket: Petőfi bérelt lakását, a Pilvax kávéházat, Landerer nyomdáját, a Nemzeti Múzeumot, a Helytartótanácsot a két Mesélő kötötte össze, néha megállítva és kommentálva az eseményeket. Újszerű volt az előadásban az államhatalom reakcióinak bemutatása, ami még erősebben ellenpontozta a márciusi ifjak szellemiségét: „Márciusi ifjak. Kevesen élték meg a nyugodt öregkort. A legtöbben felnőtt korba sem léptek. Olyan korban éltek, amikor az ember fekszik és kel, mint a búza, mégsem tétovázik, ha cselekedni kell. Értük kondulnak ma a harangok, alakjukat idézi ma minden. Mi adjuk tovább történeteiket fiainknak, unokáinknak, hogy megmaradhassanak annak, ami: egy csapat fiúnak és lánynak, akik egy nap leforgása alatt megcselekedték a lehetetlent.” 

A Teleki Blanka Gimnázium, a Tóparti Gimnázium, a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Vasvári Pál Gimnázium, a Jáky József Szakközépiskola és a Kodolányi János Középiskola diákjaiból álló csapat több színpados előadását nagy tapssal jutalmazták a fehérváriak.

Ünnepi beszédében dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a történelem nagy pillanataiban a lelkiismeret parancsa egybeesik a kor parancsával. „Március ifjai és idősebbjei lelkiismeretük szavára megtették mindazt, amit koruk követelt tőlük. Nekünk nincs más teendőnk, mint megfelelni annak, amit korunk elvár tőlünk.” – hangsúlyozta Molnár Krisztinán, aki Kossuth szavait idézte: „A haza örök s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."

Székesfehérvár polgármestere elsőként a fehérvári fiatalok műsorát köszönte meg. „Amikor az időjárást néztük, gondolkoztunk, hogy mit lehet megtartani az ünnepi programból. Ők, a fehérvári diákok voltak az elsők, akik azt mondták, hogy akármi is lesz, elő fogják adni azt, amire hosszú ideje készültek.” - mondta el dr. Cser-Palkovics András polgármester, aki tapsot kért a fiataloknak és köszönete mondott azoknak a fehérváriaknak is, akik eljöttek megnézni a diákok műsorát. „Nekünk is be kell lépnünk azon generációk sorába, amelyek a szabadság, a nemzeti függetlenség eszményének továbbélését már nem karddal, hanem tisztelgő emlékezettel, tudással, mindennapi munkával szolgálják.”– emelte ki ünnepi beszédében Székesfehérvár polgármestere, aki szólt arról is, hogy „páratlanul szerencsések vagyunk, hiszen egy valaha volt királyi székhelyen, évszázadokon át tisztelt és megbecsült koronázó városban élhetünk, lapunk a magyarság történetének kötetében ragyogóan fénylik.” „Városunk polgárai katonaként is és városukat, szabadságukat védő közemberként is vérüket, életüket adták a hazának, harcunk talán legdicsőbb helyszíne, Pákozd – amit városunk méltó módon gondoz és mutat be az utókornak – joggal élvezi Székesfehérvár gondoskodását. Büszkén emelhetjük hát fel a fejünket, ha nemzetünk nagy alakjairól, elévülhetetlen tetteikről esik szó, és úgy vélem, az is példa értékű, követésre méltó, ahogyan 1848 forradalmáról mi, itt, a fiatalok segítségével évről évre Fehérváron megemlékezünk. " – tette hozzá Cser-Palkovics András polgármester. 

Az ünnepi megemlékezés a hagyományoknak megfelelően a Fekete Sas Szállónál zárult, ahol koszorút helyeztek el a magyar kormány, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetői, továbbá a pártok, a civil szervezetek és a fegyveres testületek képviselői is tisztelegtek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt.

Délelőtt a viszontagságos időjárás ellenére sokan összegyűltek a Huszárparkban, hogy részt vegyenek a Fehérvári Huszárok Egyesületének és az I. András Király Lovagrend lovasbemutatóján.

forrás: Önkormányzati Kommunikációs Központ, szekesfehervar.hu

Galéria

Helyi hírekSzékesfehérvármegemlékezésünnepmárcius 15ifjak