2024.05.30, Csütörtök

Egyre kevesebben szenvednek influenzaszerű megbetegedésben

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

2017.02.22. 13:57

Mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek aránya. Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között azonban nőtt a fiatal felnőttek aránya.

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. február 13. és február 19. között (2017. 07. hetében) a megye területén a 1844 fő, az előző hetinél 26,4%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 440,7%ooo volt, a járványos küszöbérték közel háromszorosa.

A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 564,4%ooo (előző héthez képest 1,0%-os csökkenés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 360,1%ooo (előző héthez képest 57,9%-os csökkenés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 288,8%ooo (előző héthez képest 38,6%-os csökkenés).

A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi két hétben csökkenést mutatott, de a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány valamennyi Járási Népegészségügyi Osztály és a Népegészségügyi Főosztály illetékességi területén jelentősen meghaladja a járványos küszöb értéket. Az influenza aktivitás az átlagos megbetegedési arány alapján a mérsékelt tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között nőtt a fiatal felnőttek aránya. A középkorúak körében csökkent, a gyermekek körében változatlan, az idősek körében közel azonos. Az orvoshoz forduló betegek 43,2%-a a 0-14 éves; 32,4%-a a 15-34 éves; 19,2%-a a 35-59 éves és 5,1%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek közel felét változatlanul a gyermekek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések ezen a héten is a 3-5 évesek és a 6-14 évesek között fordultak elő leggyakrabban.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 7. héten nem érkezett jelentés.

A 2017. év harmadik hetében kezdődött, a Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén jelentett egy óvodából származó légúti mintából a virológiai vizsgálat influenza A kóroki szerepét igazolta. A hatodik héten a Móri Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területéről jelentett óvodai járvány esetében a légúti minták vizsgálata influenza irányában negatív eredménnyel zárult.

Magyarországon 2016. év 40. – 2017. év 6. hete között a beküldésre került légúti mintákból 772 betegnél igazoltak influenza A és 34 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Huszonöt esetben adenovírus, 70 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig 27 influenza A, 1 influenza B és 2 légúti óriássejtes vírus került azonosításra. Az influenza pozitivitási arány 57,1%. Az idei járványban országosan a H3N2 altípusú influenza A vírus a domináns kórokozó, megyénkben az eddigi virológiai vizsgálatok alapján a virológiai vizsgálattal megerősített esetek közel feléért ez a vírus a felelős.

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2017. január 19-től kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

AktuálisinfluenzaFejér megyemegbetegedésNépegészségügy