2024.02.27, Kedd

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

dunaujvaros.hu

2016.11.20. 13:33

A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Hirdetés

Ez az önkormányzat elismerés azon személynek adható, aki Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, valamint a közéleti munkában. A díjakat Cserna Gábor polgármester adta át a csütörtöki közgyűlés elején ünnepélyes keretek között.

Borsos József első diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetemen, műszaki tanár szakon szerezte, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles pszichológusként szerezte második diplomáját. 1987-ben klinikai szakpszichológiai szakvizsgát tett, melyet igazságügyi klinikai pszichológiából tett szakvizsgájával egészített ki.

Klinikai szakpszichológusként 1987 óta dolgozott Dunaújváros számos egészségügyi, szociális és pedagógiai intézményeiben. Így például a Szent Pantaleon Kórház Gyermek- és Ifjúság Mentálhigiénés Gondozójában, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a Mozgó Nővérszolgálat Otthonápolási Csoportnál, vagy a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet dunaújvárosi Pályaválasztási Tanácsadó Csoportjánál. Az Egyesített Szociális Intézményben 2011-től 2013-ig dolgozott, mint pszichológus a mentálhigiénés csoport tagjaként.

Kiváló közösségi ember, a segítő team oszlopos tagjaként szabadidejét is feláldozva vett részt az intézmény rendezvényein, programjain. Kedvességével, szaktudásával kivívta mind az ellátottak, mind munkatársai szeretetét, tiszteletét.

2011 végén előkészítette a nappali demens ellátás bevezetéséhez szükséges tanulmányokat, melynek során személyesen kereste fel a hozzátartozókat, háziorvosokat, szakrendeléseket, illetékes szerveket. Majd a nappali demens ellátás szakmai programját, protokolljait is elkészítette.

Ő nemcsak az ellátottak problémáira figyelt, hanem felismerte, hogy a személyzet problémáinak a megoldásával az ellátás színvonala is növelhető. Aktívan vett részt a pályázati munkák előkészítésében, továbbképzések szervezésében, előadások tartásában, a korábban évente megrendezett szakmai napok lebonyolításában. Hivatását felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel gyakorolta.

Nyugdíjba vonulását követően is aktívan dolgozik, mint szakpszichológus a belügyminisztérium, valamint a büntetés végrehajtás területén. A tavalyi évben alezredesi kinevezést kapott munkája elismeréseként.

A kiemelkedő szakmai és emberi tulajdonságai, a magas színvonalú és elhivatott tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat adományozta részére a közgyűlés.
 

Katona Péter 2011-től 15 éven át dolgozott a hajléktalan ellátásban. 1997-ben a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán diplomázott, és a rendőrség kötelékében 18 évig teljesített szolgálatot. 2001-ben a dunaújvárosi Hajléktalanok Átmeneti Otthonában helyezkedett el, majd 2005-ben a Nappali Melegedő és az Éjjeli Menedékhely munkatársaként folytatta munkáját. 2007-ben a győri Széchenyi István Egyetem szociális munka alapszakán diplomázott, hogy munkáját minél tökéletesen végezhesse.

2008-tól társadalmi munkában koordinálta Dunaújvárosban a Február Harmadika Munkacsoport statisztikai felmérését, melyet a minisztériumi fejlesztéseknél figyelembe is vettek. 2005 és 2008 között a Hajszolt Egyesület felügyelő bizottságának tagja volt. 2010-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szakvizsgázott. Részlegvezetőként irányította a 2011-es évben átadott Útkeresés Segítő Szolgálat Kandó Kálmán téri Hajléktalanok Átmeneti Otthona, Nappali Melegedője, Éjjeli Menedékhelyének működését, ahol a fedél nélkül maradt férfiak és nők kaphatnak átmeneti segítséget kialakult problémáik megoldásához.

2015 májusától az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületének önkéntes elnöke volt. Az egyesület az autista, illetve az értelmileg akadályozott gyerekeket és felnőtteket segíti a mindennapokban, Katona Péter pedig szívén viselte az egyesület sorsát.

Kitűnő kapcsolatokat épített ki a társintézményekkel, hatóságokkal, és az önkormányzattal. Mindig felhívta a figyelmet az aktuális problémákra, melyekre megoldásokat is keresett. Jól hasznosította a meglévő erőforrásokat. Az elesett emberek rehabilitációja a szívügye volt, minden nap azon fáradozott, hogy munkához segítse a szálló lakóit. Földi pályája tragikus hirtelenséggel zárult a közelmúltban.

 

A kiemelkedő és példaértékű szakmai és humánus tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat Katona Péter részére posztumusz adományozta az önkormányzat, melyet felesége, Katona Péterné vett át Cserna Gábor polgármestertől.

 

AktuálisDunaújvárosSzociális Munkáért Díj