2024.02.25, Vasárnap

A Szent István Király Múzeumnál is szabálytalanságokra bukkant az ÁSZ

mti

2017.02.01. 15:00

Az Állami Számvevőszék befejezte a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzését. Az intézmények ellenőrzése során a székesfehérvári Szent István Király Múzeumnál is szabálytalanságokat találtak.

Hirdetés

Az ellenőrzések tapasztalatait összegezve az ÁSZ megállapította: a megyei múzeumok döntő többségnél a kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A pénzügyi és vagyongazdálkodás mind a 19 ellenőrzött múzeumnál szabálytalan volt, továbbá szabálytalanságok voltak a kulturális javak nyilvántartásában és a legtöbb múzeumban a kulturális javak vagyonvédelme és állományvédelme sem volt biztosított a kölcsönzések során - közölte az MTI-vel szerdán a számvevőszék.

A 19 megyei múzeum ellenőrzése során az ÁSZ mintegy 520 javaslatot fogalmazott meg a feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében.

Mint az ÁSZ közleménye felidézte: 2015 második felében kezdték meg a megyei múzeumok ellenőrzését, és az első tizennégy intézmény átvilágítása december folymán három ütemben fejeződött be.

A 2011-2014 közötti évekre kiterjedő ellenőrzések során az ÁSZ az egyes intézmények tekintetében eltérő mértékű, de sorozatos szabálytalanságokat tárt fel, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését. A múzeumok pénzügyi és vagyongazdálkodása egyik esetben sem felelt meg a vonatkozó törvényi előírásoknak, a kulturális javak kölcsönzése során feltárt szabálytalanságok miatt a kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága egyik megyei múzeumnál sem volt megfelelően biztosított.

Az ÁSZ 46 esetben értesítette az illetékes hatóságot a megyei hatókörű városi múzeumoknál feltárt szabálytalanságok miatt, ebből 31 esetben fordult az ügyészséghez.

A miskolci Herman Ottó Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum múzeum ellenőrzése kapcsán a jelentés emlékeztet: az intézmények 2011 és 2013 között jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson mentek keresztül.

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervek feladatellátása az öt múzeum közül kettőnél, a kecskeméti és a miskolci múzeumnál volt összességében szabályszerű, a szombathelyi intézménynél részben szabályszerű, míg a székesfehérvári és veszprémi múzeum esetében szabálytalanságok jellemezték. A 2011 és 2013 közötti átszervezések során mindegyik intézménynél tártak fel szabálytalanságokat a számvevők.

Az ellenőrzések megállapították, hogy mindegyik múzeumnál sorozatos szabálytalanságok voltak a korrupció ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében. Jellemző hiányosság volt, hogy nem rendelkeztek számviteli politikával, leltározási szabályzattal, önköltség-számítási szabályzattal, sem közbeszerzési szabályzattal. A szervezeti és működési szabályzatban több múzeumnál előfordult, hogy nem tüntették fel a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyeket.

Gyakori volt az is, hogy nem gondoskodtak a belső ellenőrzés kialakításáról. Az integritásszemlélet érvényesítése érdekében a miskolci és a székesfehérvári múzeum intézkedett csak, de mindegyik múzeumnál további erőfeszítések szükségesek az integritás kontrollrendszer fejlesztése érdekében.

Az ÁSZ ellenőrzései feltárták, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás egyik múzeum esetében sem volt szabályszerű, továbbá a miskolci és a veszprémi múzeum pénzügyi- és vagyongazdálkodásának ellenőrzése 2011-re nem volt végrehajtható, ez utóbbi intézmény esetében pedig 2012-re is hiányosan álltak rendelkezésre a dokumentumok.

Több múzeum jogalap nélkül vagy vagyonkezelési szerződés hiányában tartotta nyilván könyveiben a vagyontárgyakat, illetve azok hasznosítására vagyonhasznosításra feljogosító szerződés, illetve vagyonkezelési szerződés nélkül került sor. Számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrzések a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában is, több esetben pénzügyi ellenjegyzés hiányában vállaltak kötelezettséget, illetve a teljesítésigazolás és az érvényesítés során sem jártak el a jogszabályoknak megfelelően.

Az ÁSZ megállapította: egyik múzeum sem gondoskodott teljes körűen a kulturális javak nyilvántartásáról. Több esetben nem rendelkeztek a kulturális javak kölcsönzése során határozott idejű, írásbeli kölcsönzési szerződéssel, volt, ahol a múzeumigazgató írásos kölcsönzési engedélye vagy átadás-átvételi elismervény alapján került sor a kölcsönzésre. Jellemző hiányosság volt, hogy a szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített állományvédelemre és vagyonbiztonságra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket.

Az ellenőrzések megállapításai alapján az ÁSZ Miskolc polgármesterének egy, a Herman Ottó Múzeum igazgatójának további 21 javaslatot, Kecskemét polgármesterének hat, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának további 17 javaslatot tett, míg Székesfehérvár polgármesterének kettő, a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatójának nyolc, a Szent István Király Múzeum igazgatójának pedig további 22 javaslatot fogalmazott meg.

Szombathely polgármesterének az ÁSZ 14, a Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete igazgatójának egy, a múzeum igazgatójának 15 javaslatot, Veszprém polgármesterének négy, a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetőjének hat, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatójának pedig további 17 javaslatot tett.

Az érintetteknek a javaslatok alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

KultúraSzékesfehérvárÁllami SzámvevőszékSzent István Király Múzeumszabálytalanság