2024.05.26, Vasárnap

Kérdezőbiztos járja Bicskét

bicske.hu

2017.05.28. 13:01

2017. május 24-e és június 15-e között az egyéni gazdaságok júniusi összeírására Bicske egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatgyűjtést végez a Központi Statisztikai Hivatal.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából Komárominé Bodnár Erika (igazolvánnyal ellátott) kérdezőbiztos végzi.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2017

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választották ki, matematikai statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező. Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el a hivatal.  

A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

 

Forrás: bicske.hu

Helyi hírekbicskeKözponti Statisztikai Hivatalkérdezőbiztosadatgyűjtés