2024.02.28, Szerda

Székesfehérvár Városgondnoksága idén 1.5 milliárdot áldoz fejlesztésekre

okkfehervar.hu, Kész-Varga Mónika

2017.02.16. 15:22

A 2017-es évre Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzleti tervében 7,2 milliárd forint szerepel. Ebből 1,5 milliárd forint jut fejlesztésekre. Emellett idei üzleti tervének lényeges eleme, hogy 67 közfoglalkoztatott állományú dolgozó állandó státuszba kerül.

Hirdetés

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. eddigi legnagyobb összegű üzleti tervét fogadta el Székesfehérvár Közgyűlése múlt pénteken. A dokumentum a városüzemeltetés színvonalának megtartása, illetve egyes területeken növelése mellett jelentős fejlesztéseket is tartalmaz. 

A kiadások/bevételek fő összege meghaladja a 7,2 milliárd forintot, melyből fejlesztésekre 1,5 milliárd forint jut 2017-ben.
Az üzleti terv összesen 10%-os bértömeg növekedést tartalmaz. A béremelés egyik fedezete a kormányzati járulékcsökkentés, a másik fele az Önkormányzat többlettámogatása. A 10 %-os fejlesztés differenciáltan kerül kiosztásra. A dolgozói állomány közel 600 fő, melynek 2/3-a fizikai állományú. A bérrendezés elsősorban őket érinti.
További lényeges eleme az üzleti tervnek, hogy 67 fő közfoglalkoztatott állományú dolgozót állandó státusszal átvesz a Városgondnokság a munkavállalóik közé. Ez a lépés a dolgozók helyzetét megszilárdítja, kiszámíthatóbbá teszi, nagyobb anyagi biztonságot nyújt számukra.
A jelenleg elfogadott üzleti terv lehetőséget teremt arra is, hogy 30 millió forintot gépbeszerzésre, míg további 30 millió forintot a jelenlegi állomány szükséges túlórájának kifizetésére fordítson a cég. Ezzel – a korábban megfogalmazott igényeknek eleget téve – további plusz két alkalommal tudják nyírni a füvet a város közterületein, ami nagyságrendileg 6 millió négyzetméternyi fűnyírást jelent.
Komoly útfejlesztési programot is tartalmaz a városgondnokság idei terve. 660 millió forint jut út-, járda-, parkoló-, valamint parkfejlesztésre, mely egy hároméves program idei évre eső üteme.
400 millió forint került elfogadásra a strandon belül, egy élménystrand kialakítására. Ez medencéket, csúszdákat, gyermek élményelemeket, és egy kulturált, a jelen kor követelményeinek megfelelő környezet kialakítását jelenti.
A Béla úti köztemető fejlesztésére 100 millió forintot hagyott jóvá a Közgyűlés. A fejlesztés azért szükséges, mert a régi temetőket követően a Béla úti temető is lassan megtelik. A beruházásból új parcellák nyitása, illetve a belső utak, sétányok kialakítása, fejlesztése fog megvalósulni.
Nagy volumenű munka a városi játszóterek ütéscsillapító burkolatainak cseréje. Ennek első ütemére 50 millió forintot tartalmaz a terv. 

A fentiek kapcsán dr. Cser-Palkovics András polgármester elmondta: jól látszik, hogy a Városgondnokságnak mennyire szerteágazó feladata van a városüzemeltetés, sőt a városfejlesztés tekintetében is. Sok olyan területet érint tevékenységük, ami nélkül egy nagyváros nem tudna se működni, se fejlődni.
Amire a legbüszkébb lehet a cég és maga a város is – hangsúlyozta – az az, hogy ez a most elfogadott üzleti terv egy jelentős bérfejlesztést is takar. Ezen túl óriási előrelépésnek nevezte, hogy 67 fő a közfoglalkoztatotti státuszból átkerül állandó státuszba, ami jól mutatja, hogy milyen a munkaerő-piaci helyzet, valamint azt is, hogy a város szeretne jó gazda lenni, és az alkalmazottai biztonságát mind jogi, mind pénzügyi tekintetben garantálja és fejleszti.
Kiemelte a sokrétű fejlesztést: a temetőkben az új parcellák megnyitását, a játszótereken a borítások cseréjét, a strandfelújítást, valamint az utak, járdák, közterületek fejlesztését. Ennek kapcsán elmondta, hogy mind a személyi állomány, mind a gépesítés vonatkozásában előre fognak lépni 2017-ben.
Ez a 7,2 milliárd forint a cég életében a pénzügyi stabilitást, valamint a folyamatos növekedést is mutatja, tekintve, hogy a belső megtakarításokból is mindig történik fejlesztés. Az itt dolgozókkal kapcsolatban hozzátette, a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatrendszerben eddig is megállták a helyüket, és biztos benne, hogy 2017-ben is megállják a helyüket.  

Bozai István városgondnok először megköszönte a bizalmat, amit részükre Székesfehérvár Közgyűlése megszavazott a 2017. évi üzleti terv elfogadásával. Majd szerteágazó tevékenységeikről beszélt, úgy, mint a zöldfelület-, út-, víz-, közvilágítás-, és egyéb városi karbantartás, a játszóterek üzemeltetése, fejlesztése. Elmondta, hogy a Városgondnokság 12 telephelyen dolgozik.
Hangsúlyozta, hogy a 7,2 milliárd forintos költségvetésből 5 milliárd forint városi támogatás. Emellett azonban igen jelentős saját bevétellel is rendelkeznek. Itt emelte ki, hogy a város gazdasági életében is meghatározó szerepet töltenek be, mint szolgáltató cég. Így ezzel – mint fogalmazott – a márciustól már 600 fő fölötti főállású foglalkoztatottal igen komoly gazdasági szereplői a városnak.
A legnagyobb fejlesztés – mint mondta – idén az útfejlesztés lesz, amivel kapcsolatban 67 munkaterületen fognak utat, járdát, parkolót építeni. Míg ezen felül van a 100 millió forintos temetői fejlesztés és a 400 millió forintos strandfejlesztés. Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy a szándék az, hogy egy jó színvonalú és legalább egy négy-öt hónapig nyitva tartható élményelemekkel megvalósuló nyitott strandot szeretnének a városnak biztosítani, méltó módon a strand jövő évi nyolcvanéves évfordulójához.
Ezeken túl azt is elmondta, hogy több szerződéses megbízást is kapnak a várostól. Ezért több, mint 660 millió forintos építőipari bevétellel is terveznek, a támogatáson felül. 

A 7,2 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeg abszolút rekord a társaság életében – fogalmazott Béndek Balázs, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. gazdasági igazgatója. Ebből mintegy ötmilliárd forint az önkormányzati támogatás, a fennmaradó több mint kétmilliárd forint pedig saját bevétel.
Elmondta azt is, hogy a 2009-es induláskor a Városgondnokság mindössze 100 millió forintos vagyonnal, 90 fő munkavállalóval és összesen három járművel rendelkezett. Az alapelvük az volt, hogy a városüzemeltetési- és fenntartási feladatokat önerővel, saját gépparkkal és saját munkavállalókkal lássák el. A korábbi százmilliós vagyon mára meghaladta a hárommilliárd forintot, ami a város vagyonát erősíti. Ez a növekmény az elmúlt évek tartós befektetéseinknek, az-az az eszközállományuknak köszönhető. Jelenleg a százat is meghaladja a különböző fajta járműveiknek a száma, dolgozóik pedig több mint hatszázan vannak. Kiadásaik közül éppen ezért a legnagyobb tétel a munkabérek költsége, ami kétmilliárd forintot tesz majd ki idén.
Hangsúlyozta, hogy gazdálkodásuknak köszönhetően a saját tőkéjük már meghaladja a másfél milliárd forintot, így abszolút biztos lábakon álló, tőkeerős Székesfehérvár Városgondnoksága.

GazdaságSzékesfehérvárköltségvetésfejlesztésközfoglalkoztatott2017Székesfehérvár Városgondnoksága Kftvárosüzemeltetés