2024.06.17, Hétfő

Április végén lesznek az óvodai beiratkozások Székesfehérváron

okkfehervar.hu

2018.03.20. 21:00

Április utolsó hetében lesz az óvodai beiratkozás a következő nevelési évre. Azokat a kisgyermekeket lehet beíratni, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

A törvény szerint minden három évesnél idősebb kisgyermeknek legalább napi négy órában óvodába kell járnia. A felvételnél elsősorban a lakóhelyet, illetve a szülő munkahelyét veszik figyelembe. 

Székesfehérváron a következő nevelési évre április 24-25-26-án, kedden, szerdán és csütörtökön, 8 és 13 óra, valamint 14 és 17 óra között lehet beíratni a kisgyermekeket óvodába. 2018. szeptember 1-jétől minden olyan kisgyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, legalább napi négy órában kötelező óvodába járnia. A beiratkozáskor elsősorban oda kell felvenni a gyerekeket, amelynek a körzetében lakik, vagy ahol a szülő dolgozik. Kérik a szülőket, hogy azokban az esetekben, amikor a gyerekek szeptember 1. és december 31. között töltik be a harmadik életévüket, jelezzék felvételi igényüket az intézményeknél.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a gyermek lakcímkártyáját, valamint a szülő személyi azonosító- és lakcímkártyáját.

A felvételről az óvoda írásban értesíti a szülőt a beiratkozás utolsó napját követő huszonegyedik munkanapig; a döntés ellen 15 napon belül lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani. Az ellen a szülő ellen, aki saját vagy a gyámsága alatt álló kisgyermeket a kellő időben nem íratja be óvodába, szabálysértési eljárást indíthatnak.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést kérhet a szülő az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti –, ha ezt a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelemről a jegyző dönt. Ha a kisgyermek külföldön jár óvodába, a szülőnek ezt a beiratkozás utolsó napját követő 15 napon belül írásban kell jeleznie a jegyző felé.

Az alábbi óvodákban megosztott a beiratkozás időpontja a székhely és a tagóvoda között:

Árpád Úti Óvoda: Székhelyén (Árpád u. 5.): 2018. április 24. és 26., Vízivárosi Tagóvodájában (Sarló u. 11/e.): 2018. április 25.

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Várkörút 14-16.) esetében a székhelyre, a telephelyre (Watthay Ferenc u. 10/a.) és a Tulipános Tagóvodába (Kígyó u. 1/b.) történő beiratkozásra a fenti időtartamban a székhelyen a Várkörút 14-16. szám alatt kerül sor.

Felsővárosi Óvoda: Székhelyén (Havranek J. u. 2.): 2018. április 25. és 26., Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodájában (Ybl Miklós ltp.1.): 2018. április 24.

Hosszúsétatéri Óvoda: Székhelyén (Hosszúsétatér 42.): 2018. április 24. és 25., Tóvárosi Tagóvodájában (Tóvárosi ln. 70.): 2018. április 26.

Ligetsori Óvoda: Székhelyén (Ligetsor 49. B ép.): 2018. április 24. és 26., Palotavárosi Tagóvodájában (Kelemen Béla u. 30/b.): 2018. április 25.

Napsugár Óvoda: Székhelyén (Salétrom u. 8): 2018. április 24. és 26., Nefelejcs Tagóvodájában (Nefelejcs u. 54.): 2018. április 25.

Rákóczi Utcai Óvoda (Rákóczi utca 30.) esetében a székhelyre és a Mancz János Tagóvodába (Rákóczi utca 28.) történő beiratkozásra a fenti időtartamban a tagóvodában, a Rákóczi utca 28. szám alatt kerül sor.

Tolnai Utcai Óvoda: Székhelyén (Tolnai utca 1.): 2018. április 24., Sziget Utcai Tagóvodájában (Sziget utca 6.): 2018. április 25.; Székhelyén (Tolnai utca 1.): 2018. április 26. (a székhelyre, a tagóvodába, és a telephelyre (Megyeház utca 19-21.) beiratkozók részére)

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák mindegyikében biztosított a beszédfogyatékos vagy súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.

Sajátos nevelést végeznek az alábbi óvodákban:

A többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek óvodai nevelése: Árpád Úti Óvoda (Árpád u. 5.), Ligetsori Óvoda (Ligetsor 49. B ép.), Maroshegyi Óvoda (Rádió u. 1.), Tolnai Utcai Óvoda (Tolnai u 1.).

A többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése: Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda (Várkörút 14-16.), Felsővárosi Óvoda (Havranek J. u. 2.), Hosszúsétatéri Óvoda (Hosszúsétatér 42.), Maroshegyi Óvoda (Rádió u. 1.), Napsugár Óvoda (Salétrom u. 8.), Szivárvány Óvoda (Zombori u. 19.), Tolnai Utcai Óvoda (Tolnai u. 1.).

A többi gyermekkel együtt nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése: Árpád Úti Óvoda (Árpád u. 5.), Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár (Pozsonyi út 2.), Ligetsori Óvoda (Ligetsor 49. B ép.): A többi gyermekkel együtt nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A többi gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi és érzékszervi (látás) fogyatékossággal küzdő gyermekek óvodai nevelése: Rákóczi Utcai Óvoda (Rákóczi u. 30).

Nemzetiségi óvodai nevelés:

A Székesfehérvár Önkormányzatának fenntartásában működő Gyöngyvirág Óvoda –Székesfehérvár (Pozsonyi út 2.) feladata a német nemzetiségi óvodai nevelés. Az óvoda két német nemzetiségi csoportjába járó gyermekek német és magyar nyelven is részesülnek óvodai nevelésben. A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételt a szülők a beiratkozáskor egy nyilatkozat kitöltésével igényelhetik.

A hirdetmény, az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzete, nyitvatartási rendje és a jelentkezési lap elérhető a szekesfehervar.hu honlapon, a http://www.szekesfehervar.hu/aprilis-24-25-26-an-lesz-az-ovodai-beiratkozas-szekesfehervaron linken.

AktuálisSzékesfehérváróvodabeíratkozáskisgyermek