2024.07.22, Hétfő

Így fest a Fejér megyei zöldhatóság

www.kormanyhivatal.hu

2017.11.02. 19:48

Külön ügyfélszolgálata van a környezet- és természetvédelmi főosztálynak. A fehérvári székhelyű „zöldhatóság” illetékességi területe már nem terjed ki másik két megyére.

Nincs egyszerű dolga a zöldhatóságnak: a környezetszennyezés felszámolása általában meglehetősen idő- és pénzigényes. Adott esetben egy cégnél – már csak a magas költségek miatt is – a technológiai váltás nem megy egyik napról a másikra. Ha természetkárosítás történik, hiába állít(tat)ják vissza az eredetihez közeli állapotot, az idős fát csak jóval fiatalabbal tudják pótolni – derült ki Petrás Józseffel, a Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya vezetőjével beszélgetve.

 

 

A Fejér megyei illetékességű környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály 2017. január 1. óta működik a Székesfehérvári Járási Hivatal szervezetén belül. Előzőleg a Fejér Megyei Kormányhivatal főosztályaként, 1990. és 2015. között pedig felügyelőségként, Fejér, Tolna és Veszprém megyére kiterjedő, regionális illetékességgel látta el hatósági feladatait. A szervezeti változások a hatóság székhelyét nem érintették, az változatlanul a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szomszédságában, a Hosszúsétatér 1. szám alatt található.

A főosztály 43 fős engedélyezett létszámmal állt fel. Elsőfokú hatáskörei mellett másodfokú hatósági feladatokat is ellát a települési önkormányzat jegyzőjének természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági ügyeiben. A főosztály kebelén belül két osztály működik. Az engedélyezési jellegű feladatokat az engedélyezési és szakhatósági osztály végzi, melynek számára az ország egyik legjelentősebb ipari és gazdasági potenciáljával bíró Székesfehérvár, valamint a dunaújvárosi létesítmények már önmagukban is jelentős munkaterhet adnak.

Az osztály feladata többek között a természet- és tájvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés, a nemzetközi egyezmény (pl. CITES) hatálya alá tartozó fajok (pl. görög teknős) tartására és szállítására vonatkozó engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása, a természetvédelmi kártalanítási eljárások intézése, közreműködés a térségekre vonatkozó megyei és kistérségi területfejlesztési koncepció és programok, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek, helyi építési szabályzatok, valamint településrendezési tervek szükség szerinti véleményezésében, az önkormányzatok hulladékgazdálkodási, valamint egyéb környezetvédelmi rendelettervezetének véleményezése.

Az engedélyezési ügyek közül – mind időigénye, mind összetettsége okán – kiemelkedik az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, mely a jelentősebb környezetterheléssel működő ipari üzemek (pl. alumínium feldolgozás, fémek olvasztása és felületkezelése, vegyipari termékek gyártása), hulladéklerakók, valamint nagy létszámú állattartó telepek tevékenységének hatósági felügyeletét biztosítja.

A megyében összesen 79 egységes környezethasználati engedélyköteles (IPPC) üzem, illetve létesítmény működik, ezek mellett számtalan zaj-, valamint légszennyező pont- és diffúz forrás engedélyezési feladatait látja el az osztály az előzetes vizsgálati, hatásvizsgálati és egyéb környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása mellett.

Az osztály szakhatósági feladatokat is ellát más hatóságok engedélyezési eljárásaiban a környezethasználat telepítésére, működésére és felhagyására vonatkozó környezetvédelmi követelmények érvényesítésében érdekében.

A felügyeleti jellegű feladatok a felügyeleti és végrehajtási osztályhoz tartoznak, amely lefolytatja a környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi hatósági, terv szerinti és előre nem tervezett ellenőrzéseket, intézi a környezetvédelmi és természetvédelmi kármentesítési (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, monitoring) hatósági ügyeket, végzi az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézést, figyeli és szükség szerint kikényszeríti a jogszabályban, illetve a végrehajtható döntésekben megállapított kötelezettségek teljesítését, intézi a hivatalból indított környezetvédelmi, állatvédelmi, természetvédelmi bírság kiszabására irányuló ügyeket, lefolytatja a környezethasználók által folytatott tevékenységek korlátozásával, felfüggesztésével, megtiltásával kapcsolatos hatósági eljárásokat.

Fontos része feladatainak a környezetvédelmi érdekek érvényesítése a felszámolási, csőd- és végelszámolási eljárások során, a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi kárelhárítási ügyelet készenléti feladatainak ellátása.

Egyéb, igazgatási feladatait a Főosztály ügyfelei – mint pl. önkormányzatok, magánszemélyek és gazdasági társaságok – részére többek között adatszolgáltatások nyújtásával, szakmai vélemények megadásával, vagy személyes konzultációs szolgáltatás nyújtásával látja el. Az ügyfelek gyors és hatékony tájékoztatása érdekében a Főosztály külön ügyfélszolgálatot is működtet, ügyfélfogadási időben lehetővé téve az ügyintézőkkel a személyes vagy telefonon történő, közvetlen kapcsolattartást.

 

AktuálisFejér megyezöldhatóságkörnyezetszennyezés