2024.02.24, Szombat

Véget ért az influenzajárvány!

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

2017.03.22. 13:51

2017. március 13. és március 19. között a megye területén 280 fő, az előző hetinél 49,6%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint.

Hirdetés

A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 67,0%ooo volt, jóval a járványos küszöb alá csökkent. Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább csökkent, valamennyi járási hivatal népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték alá esett vissza, a megyei influenzajárvány befejeződött.

A területi megbetegedési arány változatlanul legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 98,1%ooo (előző héthez képest 44,2%-os csökkenés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 43,7%ooo (előző héthez képest 50,0%-os csökkenés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 11,3%ooo (előző héthez képest 85,7%-os csökkenés). A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi hat hétben folyamatos csökkenést mutatott. Az influenza aktivitás az átlagos megbetegedési arány alapján az alacsony tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között a gyermekek körében nőtt, a fiatal felnőttek és a középkorúknál csökkent, az idősebbeknél közel azonos az arány. Az orvoshoz forduló betegek 42,6%-a a 0-14 éves; 27,9%-a a 15-34 éves; 20,6%-a a 35-59 éves és 8,8%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek közel felét a gyermekek, több mint egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések ezen a héten a 3-5 évesek, az 1-2 évesek, és a 6-14 évesek között fordultak elő leggyakrabban.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 11 héten és az azt megelőző négy hétben sem érkezett jelentés.

Magyarországon 2016. év 40. – 2017. év 10. hete között a feldolgozott légúti mintákból 907 betegnél igazoltak influenza A és 68 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Harmincnégy esetben adenovírus, 146 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig 36 influenza A, 1 influenza B és 8 légúti óriássejtes vírus került azonosításra. Az influenza pozitivitási arány 50,7%. Az idei járványban országosan a H3N2 altípusú influenza A vírus a domináns kórokozó, megyénkben az eddigi virológiai vizsgálatok alapján a virológiai vizsgálattal megerősített esetek 38,9%-áért ez a vírus a felelős.

AktuálisinfluenzaFejér megyeegészségügy2017