2023.09.27, Szerda

Ki kapja idén a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat?

szekesfehervar.hu

2017.03.07. 16:58

Az évente egy alkalommal kiadható szakmai elismeréssel a város azokat az építészeket tünteti ki, akik 1990 után megvalósult alkotásuk révén hozzájárultak Székesfehérvár városképének fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához, az épített környezet minőségének javításához. Javaslatokat május 31-ig lehet tenni, amelyeket majd a szakmai kuratórium bírál el.

Hirdetés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2011.(VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében a „Schmidl Ferenc Építészeti Díj” adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat.

A „Schmidl Ferenc Építészeti Díj” adományozható annak az építész tervezőnek, aki Székesfehérvár közigazgatási területén belül, 1990. után megvalósult építészeti alkotása révén hozzájárult Székesfehérvár városképének fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához, az épített környezet minőségének javításához. Az elismerés adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. Évente egy díj kerül átadásra.

A díj adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet, a tervezők saját alkotásaikat is nevezhetik.

 

A „Schmidl Ferenc Építészeti Díj”-ra tett javaslatnak tartalmaznia kell

- a javaslattevő nevét és elérhetőségét,

- a javasolt építész nevét és elérhetőségét,

- a javaslat indokául szolgáló, Székesfehérváron megvalósult, 1990. után épült épület leírását, fényképeit, megértéséhez szükséges mértékű, léptékű, építészeti tervlapjait, látványterveit.

 

A javaslat dokumentálásának formai követelményei:

- legfeljebb 3 db álló A3 formátumú, színes kivitelű papír nyomat kemény alátétre kasírozva vagy arra nyomtatva, valamint a papír nyomatokkal megegyező tartalmú, egy példány digitális adathordozón rögzített szöveges és képi dokumentáció, Pdf formátumban.

 

A benyújtásra kerülő javaslat csomagolásán kérik feltüntetni:

„Schmidl Ferenc Építészeti Díj”

 

A javaslatokat 2017. május 31-ig írásban lehet benyújtani:

- leadhatóak a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti portáján,

- postán elküldhető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda címére: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

 

A javaslatokat az alábbi tagokból álló díjbizottság véleményezi:

- a Magyar Építész Kamara által delegált tag,

- a Magyar Építőművészek Szövetsége által delegált tag,

- a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal állami főépítésze,

- Székesfehérvár városi főépítésze,

- a városi főépítész által javasolt Kossuth díjas építész.

A „Schmidl Ferenc Építészeti Díj” átadására ez év októberében, az Építészet Világnapja alkalmából tartott rendezvényen kerül sor.

 

Korábbi évek díjazottjai:

- 2014.: Pordán- H. Ferenc

- 2015.: Szakál Csaba

- 2016.: Fodróczy József

AktuálisSzékesfehérvárSchmidl Ferencépítészeti díjjavaslattétel