2024.03.02, Szombat

Fontos változások léptek életbe a Fejér Megyei Kormányhivatalban

Fejér Megyei Kormányhivatal

2017.01.09. 09:35

Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése a közérdek érvényesítése mellett, mindezzel eleget téve az állampolgárok azon jogos elvárásának, hogy a közigazgatás az ügyeiket gyorsan, szervezetten, és minél kevesebb adóforint felhasználásával tudják elintézni.

Hirdetés

A Kormány kiemelt célkitűzése az Államreform programmal a közigazgatás hatékonyságának növelése, az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben, valamint költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése.

A központi hivatalok megszűnésével, átalakításával és a különböző hatósági feladatok átcsoportosításával 2017. január 1-jével a Fejér Megyei Kormányhivatalnál megyei szintről számos elsőfokú feladat-, és hatáskör járási szintre kerül, ezért egyes főosztályok megszűntek, illetve összevonásra kerültek, járási szinten pedig újak jöttek létre. Ennek eredményeként a Fejér Megyei Kormányhivatalban a következő főosztályok működnek az idei év januárjától:

- Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

- Népegészségügyi Főosztály

- Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

- Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

- Hatósági Főosztály

- Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

- Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér megyei kirendeltsége a Fejér Megyei Kormányhivatalba integrálva és Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály néven várja az ügyfeleket.

A hivatalok vonatkozásában a legjelentősebb átalakulás a Székesfehérvári Járási Hivatal szervezetében van. A Megyeszékhely szerinti járási hivatalnál 6 főosztály került kialakításra, ezen belül működnek majd szakterületek szerint a különböző osztályok.

A Székesfehérvári Járási Hivatal látja el 2017. január 1. napjától például a rehabilitációs igazgatási feladatokat; a földművelésügyi, vadászati, halászati, erdészeti, növény-és talajvédelmi feladatokat, a fogyasztóvédelmi feladatokat, továbbá a közlekedési és útügyi igazgatás valamint a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekkel összefüggő tevékenységeket megyei illetőséggel.

Fontos változás, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatokat 2017. január 1-jétől már nem regionális szinten a végzi a Fejér Megyei Kormányhivatal, ezek a megyei kormányhivatalok kiemelt megyeszékhelyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályaira kerültek.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy kérdés esetén a már megszokott központi telefonszámokon érdeklődhetnek.

AktuálisFejér Megyei Kormányhivatal2017 januárközponti hivatalok átalakulása