2024.05.26, Vasárnap

Egészségügyi Program indul Székesfehérváron

okkfehervar.hu/Havasi Tímea

2017.01.12. 14:03

A Kégl György Városi Egészségügyi Program program indítását Székesfehérvár polgármestere jelentette be a Városházán. A program rendszerbe foglalja a prevenció, az egészségügyi alapellátás és a kórháztámogatás feladatait, valamint azok ütemezését és pénzügyi forrásait.

Az idei költségvetés elfogadásával induló program részét képezi a Közgyűlés által tavaly decemberben jóváhagyott és ma aláírt megállapodás, melynek értelmében Székesfehérvár Önkormányzata az eddiginél több támogatást biztosít a háziorvosoknak és az ügyeleti ellátásnak.

A program alkotóelemei

A Kégl-program négy fő területre bontható. Tartalmazza többek között a Székesfehérváron évek óta sikeresen működő szűrőprogramok rendszerszerű folytatását és kiterjesztését. A város Egészségfejlesztési Tervének 2011-es elfogadása óta minden évben több millió forintot fordítanak a megelőzésre, a vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában szorosan együttműködnek a Humán Szolgáltató Intézet és a társhatóságok szakemberei, illetve a kórház szakorvosai és szakdolgozói. Ugyancsak kitér a Kégl-program az alapellátásban dolgozókkal történő stratégiai együttműködésre, illetve az alapellátáshoz tartozó orvosi rendelők állapotfelmérésére és felújítására. Városi és uniós forrásból erre az elkövetkező két-három évben több száz millió forintot  terveznek. Szintén magában foglalja a program a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak nyújtandó közvetlen támogatást működésre és fejlesztésre, a szakorvosjelöltek, valamint rezidensek lakhatására, illetve a szájsebészeti ellátás további biztosítására. Ez utóbbi lépések még inkább erősítik a város azon szándékát, hogy a kormányzattal együtt fejlessze tovább Székesfehérvár egészségügyi ellátását. Mint ismert, tavaly októberben született meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a Modern Városok Programban hétmilliárd forint állami forrást biztosítanak a kórház új Belgyógyászati tömbjének megépítésére.

A program részét képezi a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alba Családorvosi Egyesület közötti megállapodás is, melyről tavalyi utolsó ülésén, december 16-án döntött a Közgyűlés. Eszerint az alapellátás biztosítása és színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat többletforrást ad a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és az ügyeleti ellátásnak. A praxisok támogatási keretét az eddigi bruttó 150.000 forintról 200.000 forintra emeli a város. Kibővítik a felhasználási célokat, így az összeget prevenciós tevékenységre, eszközbeszerzésre, működésre, szakdolgozói, vagy orvosi továbbképzésre és szakdolgozóknak parkolóbérlet vásárlására lehet költeni. Növelik a kistérségi ügyeletben résztvevők óradíját is. Az orvosoknál két lépcsőben emelnek, idén bruttó 2.500-ről 3000 forintra, míg 2018-tól – a pénzügyi helyzet függvényében – további 500 forinttal. Az asszisztenseknél 900-ról 1.150 forintra módosítják az óradíjat és a gépkocsivezetőknél is terveznek bruttó 150 forintos növelést. Az Önkormányzat három személyautót vásárol idén az ügyeleti ellátáshoz, továbbá a szakma képviselőivel közösen kidolgoznak egy lakhatási támogatási rendszert annak érdekében, hogy Székesfehérváron tartsák, vagy éppen ide csábítsák az orvosokat. A város továbbra is segíti az orvos-szakmai fórumok, különféle prevenciós, egészségmegőrző programok kommunikációját a helyi sajtón keresztül.

A megállapodást dr. Cser-Palkovics András polgármester és Dr. Wilhelm Róbert, az Alba Családorvosi Egyesület elnöke írta alá a sajtótájékoztatón.

A Kégl György Városi Egészségügyi Program komplex módon fogja össze egy szakterület egyes elemeit, akárcsak a Saára Gyula-program az útfelújításokat és az Ybl Miklós-program az intézmény-felújításokat. Jelzi az egészségügyi ellátás fontosságát a város életében, és azt, hogy sokféle területen kell közreműködni az ellátás folyamatossága, minőségének javítása, az egészségesebb társadalom „kinevelése” érdekében. – hangsúlyozta dr. Cser-Palkovics András polgármester.

Fókuszban a jövő

Az Önkormányzat és az Alba Családorvosi Egyesület megállapodása többéves folyamat és hosszas, konstruktív együttműködés eredményeként jött létre. Fontos szerepet játszik a székesfehérvári és városkörnyéki lakosság ellátásában, életminőségének javításában, illetve nagy segítséget nyújt az egészségügyben dolgozók mindennapi munkájához, a körülmények javításához és a feltételek biztosításához. A Kégl-program  egészében nagyon fontos, hiszen nemcsak a jelenben fogalmaz meg célokat, hanem a következő évekre, évtizedekre, az utánpótlásra  is fókuszál. Székesfehérváron az alapellátásban dolgozó háziorvosok 47 százaléka 60 év feletti, illetve már nyugdíjas. – fogalmazott Dr. Wilhelm Róbert, a szervezet elnöke.

Az egészségügyi ellátórendszer szereplői eddig is nagyon sok segítséget nyújtottak egymásnak Székesfehérváron. A mostani megállapodásban a napi szintű együttműködésük nyilvánul meg. Az eddigi közös munka eredménye például a védőnők és a háziorvosok együttműködése, a szűrőprogramok lebonyolítása, a HPV-elleni oltási kampány és a zavartalan ellátás biztosítása az orvosi rendelők felújítása idején.  – emelte ki Varga Márta, a Humán Szolgáltató Intézet vezetője.

A fehérváriakat szolgáló, a város egészségügyi ellátórendszeréért indított kezdeményezéshez minden képviselő támogatását kéri Székesfehérvár polgármestere.

AktuálisSzékesfehérvárkórháztámogatásegészségügyKégl György Városi Egészségügyi Program