2023.06.09, Péntek
Átadták az idei Stephanus-díjakat
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Átadták az idei Stephanus-díjakat

MTI

2023.05.17. 09:00

Marton József nyugalmazott egyetemi tanár és Sáry Pál jogász, intézetvezető egyetemi tanár kapta idén a Stephanus-díjat. Az elismeréseket Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Stephanus Alapítvány elnöke adta át hétfőn Budapesten.

Hirdetés

Spányi Antal elmondta: a Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány kulturális díja, amelyet 1993-tól az évente megrendezett Szent István-könyvhét megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában.

A díjazottak olyan szerzők, akik "magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén". A díjat alapításától napjainkig 62-en nyerték el - tette hozzá.

Komáromi László laudációját Sáry Pálról Sarbak Gábor, a SzIT elnöke olvasta fel. Sáry Pál 1970-ben született Miskolcon. Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte, ezt követően jogot hallgatott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1997-ben summa cum laude diplomázott. Egyéves bírósági fogalmazói munka után visszatért az egyetemre, ahol 1998-tól főállású oktató lett. 2003-ban "Sulla büntetőjogi reformjai" című doktori értekezésével PhD fokozatot szerzett, 2012-ben habilitált. 2017-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2012 óta a Miskolci Egyetem Római Jogi Tanszékének vezetője, 2014-től pedig a több tanszéket magába foglaló Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetnek az igazgatója.

Közel kétszáz publikációja és kutatásai homlokterében az ókori római büntetőjog, a római császárok valláspolitikai intézkedései, az egyház és az állam kapcsolata az antik Római Birodalomban, valamint az ókeresztény állambölcselet állnak - hangzott el.

Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára Marton Józsefet méltatva elmondta: a Maros megyei Székelykálban született 1950-ben. Teológiai tanulmányait Gyulafehérvárott végezte 1969 és 1975 között. 1992-ben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett teológiai doktori fokozatot, disszertációját az erdélyi katolikus papképzésről írta.

Márton Áron püspök szentelte pappá 1975-ben. Ötévnyi lelkipásztori szolgálat után 1980 őszétől a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola patrológia-, katekétika- és homiletikatanára volt.

Oktatói munkája mellett 1990-ben Erdély-szinten megszervezte és 9 évig vezette a világiak teológiai képzését, 1996-ban aktívan részt vett a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának megszervezésében.

1996-ban elnyerte az egyetemi tanári fokozatot. 1996-tól 2016-os nyugdíjba vonulásáig a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának egyetemi tanára, 15 éven át dékánja volt

Kutatási területe Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök írásos hagyatékának feldolgozása, valamint az Erdélyi Katolikus Egyház története. A Márton Áron Hagyatéka című sorozatban 28 kötet megjelenésében segédkezett. Tóth Tamás összegzése szerint Marton József az egyház és a tudomány fáradhatatlan szolgája.

Helyi hírekSzékesfehérvárBudapestStephanus-díj