2020.09.29, Kedd

Hirdetés

A Móri út felújítására nyújt be pályázatot Fehérvár - 2022 végére készülhet el az első szakasz
szekesfehervar.hu

A Móri út felújítására nyújt be pályázatot Fehérvár - 2022 végére készülhet el az első szakasz

szekesfehervar.hu

2020.08.27. 14:39

„A Közgyűlés pénteki döntésével megteszi az első lépést, hogy 2021-ben elindulhasson a Móri út több mint 600 méteres szakaszának teljes felújítása.” – jelentette be dr. Cser-Palkovics András polgármester mai, Vargha Tamás országgyűlési képviselővel és Földi Zoltán önkormányzati képviselővel közös sajtótájékoztatóján.

Hirdetés

A régóta várt beruházás első üteme a déli összekötő út közbeszerzésénél keletkezett forrásmaradvány terhére, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósulhat meg.

 

Az Önkormányzat az elmúlt években számos fontos gyűjtőutat megújított. Ennek folytatásaként készülnek a Móri út felújítására is, amelyet évtizedek óta óriási forgalom terhel, és ez az út állapotán is meglátszik. A jelentős, egymilliárd forintra becsült – az útszerkezetet, az út- és járdafelületet, a vízelvezetést, a közvilágítást, a kerékpáros létesítményeket és a forgalmi rendet érintő változásokat is tartalmazó – költségvonzat miatt mindenképpen pályázati forrás bevonásával valósítható meg a beruházás. Most, úgy tűnik, lehetőség nyílik az első ütem megvalósítására: tekintettel arra, hogy a déli összekötőút kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás keretében a becsült költségnél kedvezőbb ajánlatok érkeztek be – ezekről pénteki ülésén tárgyal a Közgyűlés –, az így a keletkezett forrásmaradvány terhére új támogatási kérelem benyújtására van lehetősége az Önkormányzatnak.

„A déli összekötő út közbeszerzési eljárásának lezárásához minden jogi dokumentum megérkezett, így azt érvényesen és eredményesen pénteken lezárjuk. Valamikor az ősz folyamán, a szerződések aláírása után ez a beruházás el is kezdődhet, amelyhez a teljes forrás rendelkezésre is áll.” – kezdte gondolatait dr. Cser-Palkovics András, aki elmondta, hogy a projekt maradványösszegének felhasználására azt a javaslatot terjeszti be a képviselőtestület elé, hogy azt a Móri út felújításának elindítására fordítsa a város. Az erre benyújtandó pályázatról már pénteken döntés születhet – jelentette be a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón. „Az átcsoportosításra már írásbeli megerősítésünk van a szakminisztériumtól, hogy amennyiben a város pályázik ennek a kicsit több mint egymilliárd forintnak a Móri út felújítására irányuló átcsoportosítására, akkor ezt a város TOP keretén belül a rendelkezésünkre bocsátják. El kell mondjam, hogy nem szükségszerű, hogy a Kormány engedélyezte az átcsoportosítást, el is vonhatta volna a fennmaradó forrást, éppen ezért kell megköszönöm Vargha Tamásnak is a közbenjárást. Ez a beruházás nemcsak a környéken lakók életét könnyíti meg, hanem a városba érkezők kényelmét is szolgálja majd.”

A polgármester úgy fogalmazott, hogy a tervdokumentáció elkészítése még idén ősszel, a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyezés lezárása pedig 2021. tavaszán várhatóan megtörténhet. Ezt követően indulhat meg a kivitelezés előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A helyszíni munkálatok előreláthatóan 7 hónapot vesznek igénybe, így az érintett szakasz felújítása várhatóan még 2022-ben befejeződhet.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő, korábbi felsővárosi önkormányzati képviselőként is örömét fejezte ki, hogy a sikeres lobbitevékenység nyomán megvalósulhat a Móri út felújítása: „A világjárvány első hullámának kivédése után, azt hiszem, hogy különleges jelentéstartalommal bír az, hogy a város fogadalmi temploma, a Szent Sebestyén-templom előtt jelenthetünk be egy olyan beruházást, amely szintén azért valósulhatott meg, mert a pandémia miatt mérséklődtek a piaci árak. Öröm számunkra, hogy ez az összeg a város rendelkezésére áll, és a fogadalmi templom mellett elhaladó út újulhat meg belőle.”

A fejlesztési szakasz a Dózsa György út 3-tól a Móri út 42. számig tart. Az érintett útszakaszon a teljes keresztmetszetet érintő rekonstrukció keretében felújításra kerül az út- és a járdaburkolat, a szükséges helyeken teljes alépítménycserével, illetve a járda esetében a csapadékvízelvezetés is. A beruházás keretében új körforgalmi csomópont épül ki a Zichy liget – Móri út csatlakozásában. Újdonság továbbá, hogy az út egyik oldalán kerékpárút kerül majd kialakításra, így a Móri úton a későbbiekben csak az egyik irányában lesz parkolható. Az érintett szakaszon a közvilágítás átépítésére, valamint az ivóvíz- és szennyvízvezeték teljes rekonstrukciójára is sor kerül.Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője elmondta, hogy az előterjesztésben egy összesen 642 méter hosszúságú (Dózsa György út 3-tól a Móri út 42. számig) I./a szakasz szerepel, valamint egy több mint 300 méteres I./b szakasz is meg van jelölve: „Erre a rövid szakaszra igen magas összeget hagytunk, ugyanis a beruházást a közműépítés drágítja meg. Pont azért tettük az I./a és I./b megkülönböztetést, mert a 642 méteres szakasz biztosan belefér a költségvetésbe, és amennyibben a közműépítések engedik, lehetőségünk lesz egy további, 300 méteres, a Szent Vendel utcai körforgalmi csomóponton túl nyúló szakasz felújítására is. A pályázat ugyanis a megpályázottnál hosszabb szakaszon való építést is engedélyezi.”

A felújítás kapcsán Földi Zoltán képviselő a felsővárosiak nevében köszönetét nyilvánította ki a polgármester és az országgyűlési képviselő felé. Mint mondta, az elmúlt évek alatt számos lakossági fórum témája volt a Móri út rekonstrukciója, amelyet a helyiek érthető módon sürgettek.

Dr. Cser-Palkovics András a téma kapcsán köszönetét fejezte ki Nagy Zsolt és kollégái részére, hiszen a Közlekedési Iroda számos útfelújításához kapcsolódó tervezési és felmérési munkát végzett el előre, ezzel is megkönnyítve az esetleges pályázatokra történő gyors reakciót. Elmondta még azt is, hogy természetesen a Móri út felújítása itt nem áll meg: a kiviteli terveket a teljes útszakaszra elkészíti a város, és keresik a megfelelő pályázati forrást a továbblépéshez.

A támogatás forrása a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

Helyi hírekSzékesfehérvárútfelújításTOP pályázatok