2020.05.30, Szombat

Hirdetés

Rendkívüli iskolakezdési támogatást biztosít Dunaújváros
MTI Fotó: Balogh Zoltán - illusztráció

Rendkívüli iskolakezdési támogatást biztosít Dunaújváros

dunaujvaros.hu

2019.08.26. 22:30

A rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet augusztus 21. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

Hirdetés

2019. augusztus 8. napján hatályba lépett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: szociális rendelet) módosítása.

A szociális rendelet 39/A. §-a értelmében a 2019/2020. tanévtől kezdődően a Közgyűlés rendkívüli iskolakezdési támogatást  nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke(i) a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz(nek) részt.

A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 6.000,-Ft.

A rendkívüli beiskolázási támogatás évente egy alkalommal állapítható meg.

rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal lehet benyújtani. A 2019/2020. tanév vonatkozásában augusztus 21. napjától szeptember 30. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (Valamint megtalálható a Nyomtatványok aloldalán is.)

A kérelmeket Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala dísztermében (10 emeletes épület, földszint, porta melletti terem) 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő:    8-12, 13-16 óráig
  • Szerda:  8-12, 13-18 óráig
  • Péntek:  8-12 óráig
Aktuálisiskolakezdési támogatásDunaújvárosFejér megye