2024.03.02, Szombat

Diákmunka, tiszta foglalkoztatás - rendszeresek a tájékoztatások Fejér megyében

Fejér Megyei Kormányhivatal

2018.06.05. 14:00

„Miben segíthetünk?” - így hangzik a Fejér Megyei Kormányhivatal ismert jelmondata. Valamennyi szervezeti egység elsődleges célja a hatósági munka során a tájékoztatás, a jogkövető magatartás támogatása.

Hirdetés

Rendszeresen fórumot teremt a munkavállalók és a munkáltatók számára a Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya mind a munkavédelem, mind a munkaügy területén, hogy az érintettek egyes időszerű kérdéskörökben közvetlen formában fordulhassanak a hatósághoz. Nyílt szakmai napok biztosítanak a kötetlen találkozásra lehetőséget.

A legutóbbi, május 25-ei szakmai fórum témájául a diákmunkát, valamint az „örök klasszikus”-nak nevezhető kérdéskört, a „fekete foglalkoztatást” választották.

A nyári szünidőben a diákok, akik a zsebpénzüket hosszabb-rövidebb ideig tartó munkával igyekeznek megkeresni, tájékozatlanok és kiszolgáltatottak, hiszen a munkaerőpiacra frissen kilépve nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó speciális szabályokkal. Gyakran tájékozatlanok a munkáltatók is. A tiszta, jogszerű foglalkoztatás megteremtése érdekében dr. Szabó Aliz főosztályvezető, továbbá dr. Antal Mónika munkavédelmi és munkaügyi osztályvezető emlékeztetett néhány alapvető szabályra. Kiemelték például a következőket:

1. 15 éves kor alatt nagyon szűk körben foglalkoztatható a diák, 15-16 év között csak iskolai szünetben, 16 év fölött is kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával.

2. Munkaszerződést kell kötni és be kell jelenteni a diákokat vagy egyszerűsített foglalkoztatáskeretében végezhet munkát. A diákszövetkezet is biztonságot nyújt agyerekeknek.

3. A munkaidő hossza 8 óra lehet, nem túlórázhat, nem végezhet munkát éjszaka.

4. A minimálbért meg kell kapniuk.

5. Szabadság is jár részükre, időarányosan, a munkaviszony hossza alapján.

A munkaviszony bejelentésével összefüggésben szóltak a szakemberek egy fontos jogszabályi változásról is. A korábbi, 2017. december 31-ig hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítottak arra, hogy az első esetben jogsértést elkövető, kis- és középvállalkozások körébe tartozó munkáltatókat munkaügyi bírság kiszabása helyett a hatóság figyelmeztetésben részesítse. A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény módosulása értelmében 2018. január 1-től nem mellőzhető a munkaügyi bírság kiszabása, amennyiben a foglalkoztató nem tett eleget a foglalkoztatásra irányuló jogviszony, ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöttére vonatkozóan jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének. A „feketén” foglalkoztatók tehát minden esetben a munkaügyi bírság jogkövetkezményével kell, hogy számoljanak, függetlenül attól, hogy első esetben követnek el jogsértést, egyéni vállalkozó vagy a kis- és középvállalkozások kategóriájába tartozóak-e.

AktuálisFejér megyefoglalkoztatásFejér Megyei Kormányhivatalnyárdiákmunka