2024.07.12, Péntek

Egészségfejlesztési Iroda nyílik Székesfehérváron

szekesfehervar.hu

2018.05.03. 07:23

Egy országos hálózat részeként Egészségfejlesztési Iroda nyílik Székesfehérváron, a Jancsár utca 1. szám alatti orvosi rendelőben. Az iroda kialakítására és működtetésére a Humán Szolgáltató Intézet 90 millió forintos, nyertes EFOP-pályázata és Székesfehérvár Önkormányzatának támogatása ad lehetőséget.

Az Egészségfejlesztési Iroda egy új szolgáltatási formaként jelent meg Magyarországon néhány évvel ezelőtt. A népegészségügyi szervezetrendszer részeként 61 ilyen iroda jött létre és kezdte meg működését 2013-2014-ben.

Az elsődleges cél a szív-érrendszeri és a daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása, a korai és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséges életmódot befolyásoló szokások, attitűdök javítása és a lakosság egészségtudatosságának növelése.

 

 

Fontos cél, hogy az irodák intézményi hátteret biztosítsanak a betegségmegelőzéshez, az egészségfejlesztéshez, az egészségszervezéshez, és aktívan működtessék, tartós helyi, kistérségi hálózatba integrálják az ilyen tevékenységet végző szervezeteket.

Ezen kívül az EFI közvetlen kapcsolatot alakít ki az egészségfejlesztési programok célcsoportjaival: a háziorvosi, a járó- illetve fekvőbeteg ellátást követően életmódváltó programokba vonja be az erre szorulókat, vagy a saját elhatározásból jelentkezőket, és nyomon is követi a részvételüket. A város 2011-ben elfogadott Egészségfejlesztési Tervének végrehajtásáért felelős Humán Szolgáltató Intézet sikerrel szerepelt „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című, EFOP – 1.8.19-17 kódszámú pályázati kiíráson, és 90 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda létrehozására a Jancsár utca 1. szám alatti orvosi rendelőben

.

 

A projekt megvalósításának időszaka 24 hónapra szól, az elnyert támogatás az ez idő alatti teljes személyi és dologi költségeket fedezi. A kötelező, további 36 hónapos fenntartási időszak alatt Székesfehérvár Önkormányzata a HSZI mindenkori éves költésvetésében biztosítja a személyi kiadásokat évenként legfeljebb 14.734.000 forintig, míg a dologi kiadásokat 5.898.000 forint erejéig. A teljes ötéves periódusra 3, határozott idejű álláshelyet hoznak létre a Közgyűlés döntésének értelmében.

 

 

Az EFI létrehozásával az eddigi programok kiegészülhetnek a mentális betegségek megelőzésére szolgáló feladatokkal, melyek a Norvég Alap által létrehozott Lelki Egészség Központokban tesztelt pilot program tapasztalatai alapján kerülnek bevezetésre, valamint a már működő EFI-k tapasztalataival, jól kialakított rendszereivel hatékonyabbá válhatnak. Az EFI az egész járás területén élőkre kiterjedően végzi tevékenységét a továbbiakban, a Jancsár u. 1. alatt kialakítandó, csoportos és egyéni tanácsadásra, kiscsoportos közösségi programok megvalósítására alkalmas helyszínen. Az irodában és az iroda által szervezett programokon 4 szakember várja majd az érdeklődőket.

Az EFI-k azért jöttek létre eredetileg, hogy összehangolják az alapellátást, a népegészségügyet, az országos szűrőprogramokat, és az egészségfejlesztést helyi színtereken végezzék, a helyi igényeknek és sajátosságoknak megfelelően. A Humán Szolgáltató Intézet egészségfejlesztés terén végzett tevékenysége egyrészről lefedi az EFI-k által ellátandó feladatokat, többek között a szív- és érrendszeri megbetegedések, az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a daganatos megbetegedések elleni küzdelmet.

Cser-Palkovics András polgármester a projekttel kapcsolatban kiemelte, hogy az iroda létrehozásához szükséges forrás rendelkezésre áll, a projekt 100 százalékos finanszírozású, így nincs önerő-igénye. "Nem csak a pályázat időszakában, hanem az azt követő években is biztosította az, hogy az iroda ne csak létrejöjjön, hanem több éven keresztül működni is tudjon." - tette hozzá a polgármester, aki szólt arról is, hogy az egészségfejlesztés nagyon sokrétű feladat, a fontosságát pontosan tükrözik a város egészségügyi programjai, mint például legutóbb a Sportmajális, valamint a szakemberek, irodák tevékenysége is. A polgármester köszönetét fejezte ki a projektben közreműködő szakembereknek, kiemelve, hogy az iroda nemcsak Székesfehérvárnak, hanem az egész járásnak előrelépést jelent.

A projektről Dr. Keresztury Lászlóné, a HSZI WHO-koordinátora tartott prezentációt. Kiemelte, hogy a Humán Szolgáltató Intézet egészségfejlesztés terén végzett tevékenysége egyrészről lefedi az EFI-k által ellátandó feladatokat, többek között a szív- és érrendszeri megbetegedések, az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a daganatos megbetegedések elleni küzdelmet. Az EFI létrehozásával az eddigi programok kiegészülhetnek a mentális betegségek megelőzésére szolgáló feladatokkal, melyek a Norvég Alap által létrehozott Lelki Egészség Központokban tesztelt pilot program tapasztalatai alapján kerülnek bevezetésre, valamint a már működő EFI-k tapasztalataival, jól kialakított rendszereivel hatékonyabbá válhatnak.

Június 1-től működik próbaüzemben az EFI, amely az egész járás területén élőkre kiterjedően végzi tevékenységét a továbbiakban, a Jancsár u. 1. alatt. A helyszín csoportos és egyéni tanácsadásra, kiscsoportos közösségi programok megvalósítására is alkalmas. Az irodában és az iroda által szervezett programokon 4 szakember várja majd az érdeklődőket.

Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője megtiszteltetésnek nevezte, hogy közösen dolgozhatnak a várossal a projekt keretében. Hozzátette: az ország egyik legnagyobb járása a székesfehérvári, amelyet alkotó 25 település szinte mindegyike aláírta már az együttműködési megállapodást. Kiemelte, hogy a hatósági feladatokat ellátó Járási Hivatalnak nagy segítséget jelent majd, hogy együtt tudnak tenni az irodával a járás lakosságáért. 

Az Egészségfejlesztési Iroda a június 1-jén kezdődő, három hónapos felkészülési időszakot követően szeptember 1-jétől kezdi meg a projekt konkrét megvalósítását. A sajtótájékoztatón részt vett továbbá Dr. Varga Erika járási tisztifőorvos, Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok és Varga Márta, a Humán Szolgáltató Intézet igazgatója is.

AktuálisSzékesfehérvárNépegészségügyEgészségfejlesztési IrodaEFOPszív-érrendszeri megbetegedésdaganatos megbetegedés