2024.06.17, Hétfő

Feloldották a látogatási tilalmat Fejér megye több egészségügyi intézményben is

Fejér Megyei Kormányhivatal

2018.04.06. 19:58

Az influenza aktivitás az alacsony tartományban van, a járványos küszöb alá esett vissza, emiatt a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Móri, a Platán Ápolási Intézetben, a Florena Ápolási Intézetben és a Hársfalevél Ápolási Intézetben érvényben lévő látogatási tilalmat 2018. április 5-ével feloldotta a Fejér Megyei Kormányhivatal.

Erre azért kerülhetett sor, mert a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén a megelőző 5 hétben folyamatos csökkenést mutatott.

A megye többi fekvőbeteg intézményében a kórházban ápolt betegek védelme érdekében a 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. március 26 és április 1. között (2018. 13. hetében) a megyében - az előző heti 1244 beteggel szemben - 882 fő, az előző hetinél 29,1%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 212,0%ooo-nek bizonyult, a járványos küszöbérték közel másfélszerese.

Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg. Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték közel kétszerese, másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték másfélszereséhez; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték alá csökkent.

A területi megbetegedési arány továbbra is legmagasabb a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 280,7%ooo; ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 221,5%ooo; változatlanul legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 73,6%ooo. A megye egész területén az influenzaszerű megbetegedések száma a 8. héten érte el a maximumát, a 9. héten elindult csökkenés a 13. héten tovább folytatódott, azonban a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány változatlanul két járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is még a járványos küszöbérték felett van. Az influenza aktivitás a mérsékelt tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között csökkent a gyermekek és a fiatal felnőttek aránya A középkorúak korcsoportjába tartozóknál és az időskorúaknál emelkedés látható. A betegek 10,1%-a 0-14 éves gyermek; 32,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 38,2%-a; 19,4%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát továbbra is a középkorúak, közel egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések előfordulási gyakorisága a 25-34, a 15-24 és az 1-2 évesek között volt a legmagasabb.

A kórházi influenzajelentő szolgálat adatai szerint a 13. naptári héten az influenza, illetve influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylő beteg nem került felvételre.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2018. év 13. hetében sem érkezett jelentés.

Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 1 321 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 471 betegnél igazoltak influenza B és 110 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést. Huszonegy főnél Légúti óriássejtes vírus és harmincegy főnél adenovírus okozta fertőzést igazoltak.

Megyénk területéről a tájékoztató írásáig nem igazoltak további fertőzést, így a jelentés írásáig 20 influenza B és 6 influenza A vírus került azonosításra, valamint három adenovírus és egy Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenza pozitivitási arány 51,0%-nak felelt meg. A kimutatott influenzavírusok között (76,9%) továbbra is az influenza B vírus volt a felelős.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

11. hét

12. hét

13. hét

Dunaújváros, Sárbogárd

387,2

419,4

280,7

Mór, Bicske

241,9

136,7

73,6

Székesfehérvár

513,7

286,4

221,5

FEJÉR MEGYE

424,9

298,9

212,0

 

 

A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy megyénkben a 2018. év 1. hetétől kezdődő influenza-járvány során a becslések szerint a lakosság 8,7%-a fordult orvoshoz. A 13. héten 100 ezer lakos közül 212 fő kereste fel orvosát influenzás panaszok miatt.

AktuálisinfluenzaFejér megyelátogatási tilalomSzent György Egyetemi Oktató KórházPlatán Ápolási IntézetFlorena Ápolási IntézetHársfalevél Ápolási Intézet