2022.05.23, Hétfő
Levonulóban az influenzajárvány Fejér megyében
Pixabay - illusztráció

Levonulóban az influenzajárvány Fejér megyében

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya

2018.03.14. 19:44

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. március 5. és március 11. között (2018. 10. hetében) a megyében - az előző heti 4419 beteggel szemben - 3732 fő, az előző hetinél 15,5%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

Hirdetés

A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 896,7%ooo-nek bizonyult, a járványos küszöbérték hatszorosa.

Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg. Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték hétszerese, továbbra is meghaladva az igen magas küszöbértéket; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték hat és félszerese, közelítve az igen magas küszöbértékhez; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték háromszorosához, a magas küszöbérték alá csökkenve.

A területi megbetegedési arány legmagasabb a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 1035,7%ooo; ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 985,4%ooo; változatlanul legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 426,0%ooo. A megye egész területén az influenzaszerű megbetegedések száma a 8. héten érte el a maximumát. A 9. héten elindult csökkenés a 10. héten folytatódott, ezzel szemben a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány változatlanul mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentősen túllépte a járványos küszöbértéket. Az influenza aktivitás a magas tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között csökkent a gyermekek és a fiatal felnőttek aránya A középkorúak és az idősek korcsoportjába tartozóknál emelkedés látható. A betegek 22,9%-a 0-14 éves gyermek; 33,6%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 30,7%-a; 12,9%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát továbbra is a fiatal felnőttek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések előfordulási gyakorisága továbbra is a 3-5 évesek és a 15-24 évesek között volt a legmagasabb.

A kórházi influenzajelentő szolgálat adatai szerint a 10. naptári héten az influenza, illetve influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylő betegek száma az előző héthez képest emelkedett. Tárgy héten egy felnőtt beteg igényelt intenzív ellátást.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2018. év 10. hetében sem érkezett jelentés.

Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 1090 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 390 betegnél igazoltak influenza B és 73 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést. Kilenc főnél Légúti óriássejtes vírus és huszonöt főnél adenovírus okozta fertőzést igazoltak.

Megyénk területéről a 10. héten további 3 influenza B vírus jelenlétét mutatták ki és 1 Adenovírus okozta fertőzést igazoltak, így a jelentés írásáig 19 influenza B és 6 influenza A vírus került azonosításra, valamint két adenovírus és egy Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenza pozitivitási arány 53,2%-nak felelt meg. A kimutatott influenzavírusok között (76,0%) továbbra is az influenza B vírus volt a felelős.

 

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:

 

Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe

08. hét

09. hét

10. hét

Dunaújváros, Sárbogárd

1113,2

1093,8

1035,7

Mór, Bicske

778,3

746,8

426,0

Székesfehérvár

1499,1

1157,2

985,4

FEJÉR MEGYE

1248,4

1061,8

896,7

 

 

A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy megyénkben a 2018. év 1. hetétől kezdődő influenza-járvány során a becslések szerint a lakosság 7,8%-a fordult orvoshoz. A 10. héten 100 ezer lakos közül 897 fő kereste fel orvosát influenzás panaszok miatt.

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

AktuálisSzékesfehérvárinfluenzaDunaújvárosMór