2024.07.19, Péntek

Átadták a Dunaújváros Egészségügyéért Díjat

dunaujvaros.com

2017.12.16. 15:45

A csütörtöki közgyűlés elején ünnepélyes keretek között adták át a Dunaújváros Egészségügyéért díjakat. Ezt az elismerést idén dr. Markovics Gabriella, a Szent Pantaleon Kórház főorvosa, dr. Máté Ágnes, a Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa, valamint a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai Osztályának kollektívája részére adományozta a közgyűlés.

 

 

Dr. Markovics Gabriella a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1979-ben szerzett általános orvosi diplomát. Munkahelye azóta mindvégig a Szent Pantaleon Kórház Sebészeti Osztálya. Általános sebészeti szakvizsgát 1983-ban tett, majd érsebészeti szakképesítést 2004-ben szerzett. 1991-től adjunktusi, majd 2000-ben főorvosi kinevezést kapott. Munkája során a korszerű sebészeti elvek alkalmazását, új műtéti technikák és sebészeti megoldások bevezetését szorgalmazta. Az érsebészet mellett a minimálinvazív beavatkozásokat, daganatsebészeti beavatkozásokat, általános sebészeti műtéteket is magas színvonalon műveli. Az érsebészet területén a műtéti operatív tevékenységen kívül szakrendelői tevékenységet is ellát. Kiemelkedő szakmai munkája és teherbírása, példaértékű a beteg emberekhez való hozzáállása és felelősségérzete. Rendkívül sokoldalú, mind a tudományos tevékenységben, a csapatépítésben, mind a rendezvényszervezésben is aktív szerepet vállal. Az osztály a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditált képzőhelye, mely alapján külső képzőhelyként végzi a rezidensek szakvizsgára való felkészítését. A főorvosnő magas szintű, széleskörű betegellátást valósított meg. Az osztályon dolgozók folyamatos képzését, az orvosok második szakvizsgáját nemcsak támogatja, hanem ösztönzi is, mivel ez a betegellátás minőségének javítását szolgálja. Szakmai munkája során szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, illetve a háziorvosokkal. A betegekhez rendkívüli empátiával, megnyugtató bánásmóddal közelít, a hozzátartozók is korrekt, segítőkész felvilágosítást kapnak, és az osztály minden dolgozójától hasonló magatartást vár el. A tudományos élet aktív résztvevője, kongresszusokon, konferenciákon előadásokkal szerepel. A Közalkalmazotti Tanács elnöke, tagja a Fejér Megyei Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottságnak, a Tudományos Bizottságnak, a Gyógyszerterápiás Bizottságnak, a Közegészségügyi Járványügyi Bizottságnak. A főorvosnő 2011-ben Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült.

 

 

Dr. Máté Ágnes a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa. 1994-ben végzett summa cum laude a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt kivonuló szolgálatot látott el mentőtisztként az OMSZ Budapesti és Pest Megyei Mentőszervezetnél. Orvosként a Szent Imre Kórház Központi Aneszteziológiai, Intenzív és Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, majd 1996-tól a Fejér megyei Szent György Kórház Aneszteziológiai- Intenzív és Sürgősségi Osztályán. 1998-ban telepedett le Dunaújvárosban és kezdett el dolgozni a Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán. 2000-ben szakvizsgázott aneszteziológia és intenzív terápiából kiválóan megfelelt eredménnyel. 2002-ben adjunktusi kinevezést kapott. Az osztály kötelékében, egy általa vezetett munkacsoporttal a kórház teljes munkavállalói köre számára rendszeres alapszintű újraélesztés oktatást szervezett, ezért 2005-ben orvos-igazgatói dicséretben részesült. 2004-től felel a kórház katasztrófa-ellátásban betöltött feladatainak szervezéséért. 2006-ban szakvizsgázott sürgősségi orvostanból kiválóan megfelelt eredménnyel. 2005-től részt vett az újonnan létesítendő Sürgősségi Betegellátó Osztály előkészítési és szervezési munkáiban, majd 2006. október 01-től ennek alapító főorvosa lett, és jelenleg is vezeti. 1994-2008. között kivonuló mentőorvosi szolgálatot teljesített a székesfehérvári rohamkocsin és a dunaújvárosi esetkocsin. 2008-ban Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült. 2012-ben licencvizsgát szerzett hagyományos kínai orvoslás és csatolt technikái szakirányból. 2012- és 2015. között a kórház orvos-igazgatói feladatait látta el. 2014-ben egészségügyi menedzser diplomát szerzett. 2015-től a kórház Tudományos Bizottságának elnökeként rendszeres tudományos értekezleteket szervez. Orvosi munkája mellett évek óta tanít sürgősségi ellátást óraadó tanárként a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában, illetve 2014-től óraadó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar nappali tagozatos mentőtisztképzésén is. Társadalmi tevékenységként évek óta részt vesz a Dunaújvárosban szervezett újraélesztési rekordkísérletek megvalósításában. Intenzív aneszteziológus és sürgősségi orvosként a sürgősségi ellátás, az életmentés elkötelezettje, a legkorszerűbb szakmai elvek megvalósításával. Munkáját a kiemelkedő elméleti felkészültség, a magas gyakorlati szakmai minőség, a precizitás és az állandó fejlődés igénye jellemzi. Magával szemben maximalista, a betegek érdekeiért a végsőkig kiáll, ezt munkatársaitól is elvárja. A betegek nagy bizalommal fordulnak hozzá. Szakmai berkekben országos elismertségnek örvend.  

A Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztályán a gyógyító, ápolói munkát 51 dolgozó végzi, 10 orvos, 38 szakdolgozó és 3 adminisztrátor, az osztályt dr. Gyöngyösi Pál osztályvezető főorvos úr és Lázárné Lukácsi Tímea osztályvezető főnővér asszony vezeti. A 8 tapasztalt szakorvos mellett kettő fiatal, ambiciózus rezidens is dolgozik. A jó munkahelyi légkör, a szakma szeretete és az elhivatottság erős megtartó erő. 2014-től vehették birtokba az új központi műtőt, ahol többfunkciós műtőasztalok, új, közvetlenül a kórházi radiológiai rendszerhez kapcsolható képerősítő, nagyteljesítményű és kézsebészeti fúrómotorok, HD felbontású arthroscóp rendszer nyújt lehetőséget a szakmai továbblépésre.

 

 

Az új tömbben kapott helyet a traumatológiai sürgősségi ambulancia, a traumatológiai szakrendelés és az ortopéd szakrendelés is. Az osztály számokkal mérhető szakmai teljesítménye, ágykihasználtságban, ápolási intenzitásban mérhető mutatói a megyei kórházak traumatológiai osztályának szintjét is eléri. Szintén megyei kórház mutatószintű az elvégzett csípő-és térdprotézis műtéti repertoár. A betegforgalmi adatok folyamatos emelkedést mutatnak. A műtői kapacitás és a megfelelő orvos létszám következtében a várólistát jelentősen csökkenteni tudták. A napi átlag 23 betegfelvétel és ugyanannyi hazabocsátás, a jó műtéti előkészítés, majd a műtét utáni teendők ellátása igen nagy szervezettséget és jó team munkát igényel. A korábbiakhoz képest jelentősen felgyorsult munkatempó mellett a minőség emelése is sikerült az osztálynak. A kollektíva összehangolt team munkát végez, szavak nélkül is értik egymást. A betegek mielőbbi gyógyulását a gyógytornászok és a rehabilitációs munkacsoport szakemberei mellett a mozgásszervi rehabilitációs osztállyal kialakított példaértékű munkakapcsolat is segíti.

 

 

AktuálisDunaújvárosEgészségügyéért DíjSzent Pantaleon Kórház