2024.02.28, Szerda

Napelemek kerülnek a székesfehérvári szakképző iskolákra

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

2017.08.09. 15:05

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, 174,22 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.

Hirdetés

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató a Környezeti és EnergiaHatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyen a Székesfehérvári Szakképzési Centrum KEHOP-5.2.11-16-2017-00108 azonosító számmal nyerte el a támogatást. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményei jelentős fenntartási költségekkel üzemelnek, a kiadások nagy hányadát teszi ki a meglehetősen magas áramfogyasztás, melynek csökkentése jelen pályázat célja. A beruházás keretében az energiatermelést biztosító napelemek a Centrum hét tagintézményének lapos és nyeregtetőin kerülnek elhelyezésre, annak érdekében, hogy a tagintézmények villamos energiafogyasztásának nagy része a 2018-as évtől már megújuló energián alapuljon.

A projekt keretében a Székesfehérvári SZC I. István Szakgimnáziumára egy összesen 36,18 kWp teljesítményű, a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületére egy összesen 49,68 kWp teljesítményű, a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolára egy összesen 32,94 kWp teljesítményű, a Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziumára egy összesen 49,68 kWp teljesítményű, a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziumára egy összesen 19,98 kWp teljesítményű, a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületére egy összesen 49,68 kWp teljesítményű, a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola épületére pedig szintén egy összesen 49,68 kWp teljesítményű áramtermelő napelemes rendszer  elhelyezése fog megvalósulni.

Az elnyert támogatás a beruházás pénzügyi fedezetének 100 százalékát biztosítja.

A beruházásnak köszönhetően a napelemek által termelt energiát az épületek meglévő villamos hálózatán keresztül az épületek fogyasztói használják majd fel, ezáltal folyamatos, tartósan átcsoportosítható megtakarítást eredményezve.

Mindezeken felül, az elnyert európai uniós támogatás nemcsak az épület energiafogyasztás költségeinek csökkenését segíti elő, hanem annak környezetbarát működését is. A fejlesztés ezért környezetvédelmi szempontból is jelentős, mivel az energia megtermelése során a környezetterhelés jelentős mértékben csökken.

 

Forrás: Székesfehérvári Szakképzési Centrum

AktuálisSzékesfehérvárnapelemvillamosenergiaintézményfejlesztésSzékesfehérvári Szakképzési Centrum