2024.07.19, Péntek

2017-re megerősödtek a Járási Hivatalok főosztályai

Fejér Megyei Kormányhivatal

2017.01.10. 11:38

2011-től az ország több pontján kormányablakok nyíltak, amelyek a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái. A hatékony, költségtakarékos és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében 2013. január 1-én létrehozták a járásokat. 2017. január 1. napjától a Kormány pedig ezeknek a járásoknak a hivatalait erősítette meg.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatal

Megyei szintről számos elsőfokú feladat-, és hatáskör járási szintre kerül. Székesfehérvári Járási Hivatalban 2017. januárjától 6 főosztály várja az ügyfeleket.

Kormányablak Főosztály

Az ide tartozó kormányablakokban január 1-től 66 új ügykörrel bővül az intézhető ügyek száma, 1540 féle ügykört intézhetnek az állampolgárok Székesfehérváron a Koch László utca 4/b, a Piac tér 10 szám alatt, valamint Abán és Polgárdiban.

Hatósági Főosztály

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztálya négy osztályból áll. A Gyámügyi Osztályhoz tartozik új feladatként a jogi segítségnyújtás, az áldozatsegítés, a családi vagyonfelügyelet valamint az állami lakáscélú támogatások. Ők a Székesfehérvár, Honvéd u. 8. szám I. emeletén fogadják az ügyfeleket. A közneveléssel kapcsolatos feladatokat a jövőben a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Hatósági Osztályának néhány munkatársalátja el, de továbbra is a Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatt.

2017. január 1-től valamennyi járási hivatal ellátja az alábbi oktatási feladatokat:

- az első évfolyamra történő beiratkozás időszakának – az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével történő – meghatározása,

- a szülő kötelezése, hogy gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét.

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Megyei szinten az elsőfokú közlekedési hatósági feladatok ellátását a Közlekedési Osztály, a közúti ellenőrzéseket közlekedési hatóságként a Székesfehérvár Járási Hivatal látja el. Az Útügyi Osztály tekintetében a 2017. január 01-től hatályos jogszabályok jelentős változást nem mutatnak. Az Osztály feladatait változatlan megyei illetékességgel és ügyfélfogadási időben, ugyanazon a helyeken, Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. és Dunaújváros Október 23. tér 10-11. szám alatt végzi. A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály változatlan régiós illetékességgel (Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megye) Székesfehérváron, a Csíkvári úton működik.

A Kormány döntése alapján egyes kiemeltebb fogyasztóvédelmi ügykörök tekintetében változatlanul az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság - Fogyasztóvédelmi Osztály - a megyeszékhely szerinti járási hivatal, megyei illetékességgel jár el. A jövőben is elérhető lesz az állampolgárok számára a Székesfehérvári Járási Hivatalnál működő fogyasztóvédelmi rezsipont.

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály a 2017. január 1. után továbbra is megyei illetékességgel, változatlan ügyintézési helyen és a megszokott ügyfélfogadási időben folytatja a 2017. évet megelőzően hatáskörébe tartozó munkavédelmi és munkaügyi területtel kapcsolatos feladatait, de ezentúl a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz tartozva.

Foglalkoztatási Osztály feladat és hatásköre az eddigiek mellett az alábbi két területtel bővül:

- Az akkreditált foglalkoztatók által foglalkoztatni kívánt megváltozott munkaképességű személyek egyéni foglalkoztatói megállapodásai, ezek módosításai, valamint azok a megállapodások, amelyek a megváltozott munkaképességű személyek munkapróbára való hozzájárulásával a felek egymással szembeni kötelezettségeit tartalmazzák.

-   Méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos döntés.

A jogszabályváltozások következtében a Rehabilitációs Csoport munkatársai szervezeti felépítésben az osztályhoz fognak tartozni, azonban a Székesfehérvár, Távírda utca 4-ben látják el feladatukat. 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által ellátott feladatok köre kiegészült a családtámogatási, nyugdíj- és egészségbiztosítási, valamint a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos ügyek intézésével. A hatáskörök jelzett átrendezése nem érinti az ügyfelek számára már megszokott ügyintézési lehetőségeket, azok a Székesfehérvári Járási Hivatal által, de továbbra is a Székesfehérvár, József A. u. 42. szám alatt történnek. A Székesfehérvári Járási Hivatal, továbbra is a Távírda u. 4. szám alatt foglalkozik a megváltozott munkaképességűek ellátásaival.

Agrárügyi Főosztály

Földhivatali Osztály továbbra is a Székesfehérvár, Kégl György utca 1. alatt látja el a feladatokat. A zártkerti ingatlanok átminősítése meghosszabbításra kerül 2017. december 31. napjáig, így továbbra is lehetőség lesz a kérelmek díjmentes benyújtására.

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti és Állategészségügyi Osztály 2017. január 1-től pálinkaellenőrző hatóságként jár el a megye egész területét érintően. Feladata a tervdokumentációk és használatba-vételi engedélyek szakhatósági bírálata, állattartási támogatások elnyeréséhez szükséges kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések elvégzése, járványügyi, állattenyésztés hatósági ellenőrzési valamint állatvédelmi feladatok ellátása. Az osztály személyesen továbbra is Székesfehérvár Csíkvári út 15. szám alatt érhető el.

Vetőmag Felügyeleti Osztály a Székesfehérvár Major utca 18. alól látja el a vetőmag és szaporítóanyag felügyeleti feladatokat. Az osztály 2017. január 1-től növénytermesztési hatóságként is eljár, ezért aki vetőmag forgalomba hozatali tevékenységet kíván folytatni, az bejelentési kötelezettséggel tartozik a járási hivatalnak.

A Velence, Ország út 23. alatt a Növény- és Talajvédelmi Osztály növény- és talajvédelmi ügyekben Fejér megye egész területére kiterjedő illetékességgel jár el, a Földművelésügyi Osztály szintén ugyanitt, első fokon látja el az eddigi feladatok mellett 2017-ben új feladatként a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezését. A családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyek intézése az informatikai rendszer kiépítése után a megye valamennyi járási hivatalában intézhető lesz. Az ügyintézés abban a járási hivatalban lesz lehetséges, amelynek illetékességi területén található a családi gazdaság központja.

Környezet - és Természetvédelmi Főosztály

A korábban több megyére kiterjedően ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok 2017. január 1-ét követően megyei illetékesség szerint kerülnek ellátásra. A Főosztály igazgatási tevékenységet azonban több megyében is végez.

A Környezet és Természetvédelmi Főosztály szakemberei továbbra is a Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. alatt várják ügyfeleiket. Az ügyfelek valamennyi korábban megszokott ügyben a kérelmeiket, egyéb beadványaikat továbbra is benyújthatják a megyében működő Kormányablakokban.

Fejér Megyei Kormányhivatal Főosztályai

Ez év elejétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban eddig intézhető ügyek is a kormányhivatalokhoz kerültek az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály illetékessége alá.

Népegészségügyi Főosztály

Alapvető feladata továbbra is Fejér megye lakossága egészségi állapotának megőrzése, javítása és a betegségek megelőzése, laboratóriumi vizsgálatai azonban regionális jellegűek. A Népegészségügyi Főosztálynak három osztálya van, a Közegészségügyi Osztály, a Járványügyi Osztály és a Laboratóriumi Osztály. Az utóbbi 2017. januártól integrálódik a főosztály szervezetébe.

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

A járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak feladatát képezik 2017. január 1-től a visszakövetelt álláskeresési támogatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások (pl. képzési támogatás) visszafizetésének elengedésére/ mérsékelésére irányuló méltányossági kérelmek elbírálása. Erről az ügyfelek tájékoztatást fognak kapni a visszafizetési kötelezettséget tartalmazó határozatban. A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekben eljáró szervezeti egység a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz kerül, de az ügyintézés helye - Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6. - nem változik, az ügyek postai intézése során a korábbi postai címek változatlanul használhatóak.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

Az átalakulás értelmében, kiválik a főosztály szervezetéből a Földművelésügyi Osztály, a Növény- és Talajvédelmi Osztály és a Vetőmag Felügyeleti Osztály. Ezek az osztályok a jövőben a Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya szervezetében folytatják tevékenységüket. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály magába integrálja a jelenlegi Földhivatali Főosztály szervezetét és így, 2017. év januárjától Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály néven tevékenykedik tovább. A kialakuló új főosztályhoz két osztály tartozik a jövőben, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetve a Földhivatali Osztály.

AktuálisJárási HivatalFejér Megyei Kormányhivatal2017főosztály