2024.05.21, Kedd

Értékek rejlenek a martonvásári fajtákban

agroforum.hu

2016.12.09. 15:51

Az Elitmag Kft. és a Bázismag Kft. alapításának 25. évfordulóját ünnepelték a kutatóintézet és a két cég jelenlegi és volt munkatársai a meghívott vendégekkel együtt az MTA Agrártudományi Kutatóközpont jubileumi rendezvényén.

A martonvásári fajták forgalmazásával foglalkozó kft.-k az elmúlt évtizedek során jól megállták helyüket a nagy multinacionális cégekkel vívott versenyben, teljesítették az alapításkor meghatározott feladatokat. Az intézet által nemesített magyar fajtákban hozzáadott értékként az a tudás jelenik meg, melynek eredményeként a hazai környezeti körülmények között kiválóan teljesítenek mind termésmennyiség, mind a termésminőség tekintetében.

Martonvásáron a minőség mindig meghatározó volt

A második világháború utáni két évtizedben a kukoricatermesztés tényezői kedvezően alakultak hazánkban, a hozamok megháromszorozódtak. A hibridek megjelenését követően fordulópontot jelentett az iparszerű technológiák alkalmazását lehetővé tevő hibridüzemek megépülése.

Az első hibridkukorica vetőmagüzem Erdőháton (Martonvásár) jött létre 1956-ban, majd ezt országszerte további 12 követette. Az azóta eltelt hatvan évben több mint 150 martonvásári kukorica hibriddel lett gazdagabb az ország.

A kalászos nemesítés történetére visszatekintve megállapítható, hogy az 1989-et követő időszakot meghatározó legfontosabb tényező a piaci igények hektikus váltakozása. Kezdetben a termésmennyiség fokozására irányuló elvárások voltak előtérben, majd a sütőipari minőség javítása volt a cél, ezt követően a prémium minőségű termékek váltak keresetté. A közelmúltban ismét a termőképesség fokozása került a középpontba, de ez a martonvásári fajtáknál továbbra is a minőséggel párosul.

A hagyományos nemesítési eljárások mellett a mai modern világ kihívásai mellett nem lehet eltekinteni biotechnológiai és a molekuláris genetikai módszerek alkalmazásától sem. Meg kell teremteni az összhangot a két szemléletmód között. A Martonvásári Kutatóintézetben 2015-ben alakult meg a Molekuláris Nemesítési Osztály, azzal az elgondolással, hogy kapcsolatot építsen ki, hidat teremtsen a hagyományos és molekuláris nemesítés között, azért, hogy a molekuláris nemesítés eredményei közvetlenül legyenek elérhetők a gyakorlati nemesítés számára.

A 25. jubileumi évforduló ünnepeltjei

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete által nemesített, illetve honosított kalászos gabonafajták kereskedelmi képviseletét az 1991-ben alapított Elitmag Kft. látja el. A cég tulajdonosi körét MTA Vagyonkezelő Kft., MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, valamint magánszemélyek vagy vállalkozásaik adják. A kft. legfontosabb feladata a kutatóintézet által nemesített, illetve honosított őszi és tavaszi kalászos gabona fajták vetőmag-előállításainak, illetve forgalmazásának szervezése Magyarországon, illetve a licensz szerződések megkötése, nyilvántartása, a vetőmag árában érvényesített licenszdíjak begyűjtése. Szomorú tény, hogy hazánkba az őszi búza felújítási aránya folyamatosan 30 % alatt van, a fémzárolt vetőmag használat további ösztönzésére lenne szükség.

Szintén negyed évszázaddal ezelőtt 1991-ben17 magánszemély a kísérleti gazdaság az intézet és az Akadémia megalapította a Bázismag Kft.-t. Feladata a martonvásári nemesítési eredmények hasznosítása, az intézet által nemesített és honosított kukorica hibridek beltenyészett vonalak és alapanyagok vetőmagjának forgalmazása.

A kft.-t a Magyar Tudományos Akadémia, elnöki határozatával spin-off céggé nyilvánította. A spin-off cég olyan innovatív vállalkozás, melyet költségvetési kutatóhely alkalmazottai alapítanak saját kutatási eredményeik hasznosítására és ezek létrejötte révén az anyaintézmény további forrásokhoz juthat. A kutatóintézet által létrehozott szellemi termékek hasznosítása a spin-off cég feladata.

Aktuálismartonvásárjubileumnövénytermesztés