2024.02.29, Csütörtök

Jelentős béremelés a járási hivataloknál

2016.08.18. 09:37

A járási hivatalok kormánytisztviselői már megemelt fizetést kaptak augusztusban, jövő januártól a megyei kormányhivatali dolgozók is magasabb bérre számíthatnak. Az új életpályamodell jobb feltételeket és lehetőségeket kínál, de cserébe képzett, munkája iránt elkötelezett, teljesítményt nyújtó munkaerőt vár el.

Hirdetés

2016. július 1-jén lépett hatályba az állami tisztviselőkről szóló törvény, és ezzel együtt a járási hivatalok kormánytisztviselőinek kormánytisztviselői jogviszonya állami tisztviselői jogviszonnyá alakult át.

 

Az állami tisztviselői életpálya megőrzi a karrier-rendszer előnyeit, de lehetőséget nyújt a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra is. Az új karrierút tisztázza a felelősségi viszonyokat és elvárja a teljesítményt, cserébe viszont megfelelő fizetést és előmeneteli lehetőséget kínál.

 

Az előmeneteli feltételek között kiemelt szerepet kap a végzettség, egyéb képzettség, további szakmai képzések teljesítése, a szakmai tapasztalat és szolgálati idő, a többletfeladatok vállalása, részvétel a munkáltató által meghatározott „tudásátadásban”, valamint a teljesítményértékelés.

 

Az illetményemelkedés 2016. július 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál 1019  főt érintett, a járási hivatalok állományába tartozó tisztviselők augusztus első napjaiban már az új törvény szerinti, emelt illetményüket kapták. Bérük átlagosan 30, de egyes, középfokú végzettségű járási hivatali ügyintézők esetében 50-80 százalékkal is emelkedett.


Az illetményrendszer mellett átalakításra kerültek a jubileumi jutalom és a végkielégítés feltételei (teljesítményhez kötötten), valamint a béren kívüli juttatások is.

 

Változott az állami tisztviselők képzésének rendszere is. Az új jogviszony létesítésének feltétele – felmenő rendszerben – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett képzés elvégzése, illetve az NKE-n megszerzett diploma, a jogviszony fenntartásához szükséges lesz az NKE szakma specifikus továbbképzéseinek elvégzése is.

 

Ez a döntés is mutatja, hogy az ügyintézési reformhoz szervesen kapcsolódik a közigazgatás személyi állományának megújítása, megbecsülése. A Kormány a szervezetrendszer átalakítását követően,humánpolitikai intézkedéseivel nagyobb figyelmet kíván fordítani munkatársaira, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, elkötelezettségükkel, a „Jó Állam” helyi megtestesítőiként segítik a kormányzati célkitűzések megvalósítását, a hatékony szakmai feladatellátást, a mindennapi ügyintézést.

 

Az új életpálya bevezetésének első lépcsőfokaként július 1-jétől a járási hivatalok munkatársainak fizetése emelkedett, amelyet jövő januártól a megyei kormányhivatali dolgozók béremelése követ.

Országos hírekJárási Hivatalbéremeléskormánytisztviselő