2021.12.05, Vasárnap
Jelentős szennyvízhálózat-fejlesztés ért véget Fejér megyében
Fotók: magyarepitok.hu

Jelentős szennyvízhálózat-fejlesztés ért véget Fejér megyében

magyarepitok.hu

2021.10.22. 11:30

A Szabadics Zrt. csaknem félmilliárd forintos telepfejlesztést, átemelő rekonstrukciót és aknafelújítást hajtott végre.

Hirdetés

Korábbi cikkünkben írtuk meg, jelentős szennyvízhálózat fejlesztésbe fogott Fejér megyében a Szabadics Zrt. A „Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt most ért véget, a zárórendezvényre szerda délelőtt került sor. A projektben részt vett

 • Boda Csaba, a Szabadics mélyépítési üzletágának igazgatója,
 • Gosztolai Regő projektvezető,
 • valamint a Közmű-Alagút Zrt. mint alvállalkozó.
Fotók: magyarepitok.hu

Sallai Mihály, Zámoly polgármestere az eseményen elmondta, a korábban létesített szennyvíztisztító telep kapacitása már nem volt elegendő, az új technológiával azonban 4000 lakos szennyvíz ellátását is megoldják. Ezzel a fejlesztéssel a mostani európai uniós környezetvédelmi szabályozásoknál durvább szabályoknak is meg tudnak felelni, vagyis nagyobb lakosságot is ki tudnak szolgálni, mint amennyi szükséges.

Sallai Mihály polgármester
Fotók: magyarepitok.hu

A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás fejlesztéséhez szükséges beruházás Gánt és Zámoly települések Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül nettó 488.378.098 forintból valósult meg. A szennyvíztisztító telep fejlesztését Zámoly település északi részén, külterületen, a meglévő szennyvíztisztító telep és annak bővítési területén biztosították. A befogadó vízfolyás a Burján-patak.

A munkálatok 2019 szeptemberében rajtoltak el, a műszaki átadás-átvétel pedig idén szeptember 17-én valósult meg. Azonban a vállalkozói tevékenység még további 36 hónapot ölel fel a garanciális, jótállási időszak miatt.

Ez indokolta a fejlesztéseket

Gosztolai Regő projektvezető tájékoztatta lapunkat a fejlesztés aktualitásáról és a legfontosabb részleteiről. A szennyvízelvezető hálózat és a szennyvíztisztító telep 2000-ben épült, és 2001-ben kapott üzemeltetési engedélyt, így fejlesztése indokolttá vált.

A szennyvíztisztító telepre beérkezett szennyezőanyag terhelés jelentősen meghaladta az üzemeltetési engedély szerinti tisztítókapacitást. Ez komoly kockázatot jelentett a befogadó felszíni víz minőségére nézve, vagyis a korábbi tisztítókapacitás nem volt elegendő.

Az átemelő rekonstrukciók érintették

 • Gánt-Bányatelep (Gánt II. átemelő),
 • Gánt Kőbányai átemelő (Gánt I.),
 • Zámoly Nyári Pál utcai átemelő (Zámoly II.)
 • és Zámoly Dózsa György utcai átemelő (Zámoly III.) szivattyúinak és szerelvényeinek (tolózár, visszacsapók és csövezés) cseréjét.

Ezek a beavatkozások a korrózió miatt váltak időszerűvé.

Aknafelújításra is sor került a Gánt-Bányatelep felől érkező vezeték szociális otthon területét keresztező szakaszán. Itt a tisztítóaknák cseréjét oldották meg.

Mindezek indokolták a telep biológiai tisztítókapacitásának bővítését, a jelenlegi technológia korszerűsítését, valamint az elvezető hálózat kisebb mértékű rekonstrukcióját.

Betonozás elektromos szállítókocsival

A megvalósult eleveniszapos tisztítási technológia a hazai viszonyok között hagyományosnak tekinthető, általánosan elfogadott alapokon nyugvó tisztítási megoldást valósít meg.

A projekt keretében az alábbi technológiai elemeket alakították át vagy hozták létre újonnan:

 • meglévő telepi átemelő gépészeti átalakítása,
 • meglévő gépi rács és klóradagoló gépház gépészeti átalakítása,
 • meglévő kombinált műtárgy gépészeti átalakítása,
 • meglévő iszapsiló műtárgy építési és gépészeti átalakítása,
 • új kiegyenlítő medence létrehozása,
 • új biológiai műtárgy létrehozása,
 • a meglévő technológiai épületben:
  • fúvógépház gépészeti átalakítása,
  • iszapvíztelenítő gépház gépészeti átalakítása,
  • meglévő szociális funkciók átalakítása és étkező kialakítása,
 • meglévő rácsgépház földszinti raktárhelyiség átalakítása villamos helyiséggé,
 • meglévő udvartéri vas-só adagoló fedése,
 • valamint a műhely funkció biztosítása műhelykonténer telepítésével.

Gosztolai Regő elmondta, a biológiai és kiegyenlítő kör műtárgyak monolit vasbeton szerkezetének kivitelezése volt az egyik jelentős mérföldkő a munka során. A tározók falgyűrűjét egységesen 30 centiméter vastagsággal építették meg. A műtárgyak belső átmérője 9,5 méter és 12,5 méter volt.

„A műtárgyak speciális átkötésmentes fém zsalurendszerrel készültek és vízzáró betonból, melynél nagyon fontos volt a technológiai utasítások szigorú betartása. A betonozást elektromos szállítókocsival végeztük, mely egyben egy közbenső állomás volt a beton számára, ahonnét szabályozottan és pozicionáltan történhetett a beton bedolgozása. Ezzel biztosítottuk a műtárgy kellő élettartamát és vízzárását.”

A beruházás a társadalomra nézve is jótékony hatással bír: hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához, így az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.

Galéria

Helyi hírekgántszennyvízKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)zámolySzabadics Zrt.szennyvíztelepKözmű-Alagút Zrt.