2020.11.30, Hétfő

Hirdetés

Fehérvár kulturális díjának odaítéléséhez várják a javaslatokat
szekesfehervar.hu

Fehérvár kulturális díjának odaítéléséhez várják a javaslatokat

szekesfehervar.hu

2020.10.31. 07:10

A Székesfehérvár Önkormányzata által alapított „Pro Cultura Albae Regiae” díjjal olyan személyeket, közösségeket vagy együtteseket ismernek el, akik a város kulturális életét gazdagítják. Az elismerésre természetes vagy jogi személyek tehetnek ajánlást, melyet a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni november 20-ig.

Hirdetés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával fejezi ki tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Ezúttal a „Pro Cultura Albae Regiae” díjra várják a javaslatokat. Az elismerés évente egy alkalommal adományozható annak a természetes személynek, közösségnek vagy együttesnek, aki, vagy amely kiemelkedő tevékenységével gazdagította Székesfehérvár kulturális életét, és szolgálta lakóinak művelődését. Az elismerés adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

A díj adományozására vonatkozó javaslatokat 2020. november 20. napjáig írásban lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (hétfőn és szerdán 8-12, 13-16óra között, valamint pénteken 8-12 óra között), illetve a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezett irattartókban történő elhelyezéssel, vagy postai úton - 2020. november 20. napjáig történő beérkezéssel - az alábbi címre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kérik, a borítékon tüntessék fel a kitüntetés elnevezését!

Helyi hírekSzékesfehérvárPro Cultura Albae Regiae díj