2024.07.21, Vasárnap
Védekezni kell a parlagfű ellen
Fejér Megyei Kormányhivatal

Védekezni kell a parlagfű ellen

Fejér Megyei Kormányhivatal

2019.07.01. 14:00

Változások történtek a parlagfű elleni fellépés jogi szabályozásában.

A legfontosabb változás az, hogy a földhasználó már nem csak az adott év június 30. napjáig köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani, hanem a teljes vegetációs időszak alatt el kell végezni a védekezési (irtási) munkálatokat.

Előfordulhatnak ugyanis olyan időjárási körülmények, amikor bár még nem virágzik a parlagfű, de már komoly fejlettségi állapotot ért el, és indokolt a védekezés korábbi megkezdése.

A külterületen a járási hivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörben a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésére, vagy bejelentés alapján végzi. Az ellenőrzés belterületen a jegyző feladata.

A Fejér Megyei Kormányhivatal szakemberei 2018-ban a parlagfüves területek felderítése során 183 ezer 469 hektár területet ellenőriztek. Az ellenőrzés során több mint nyolcezer kilométert tettek meg gépjárművekkel, valamint júliusban sor került légi felderítéses ellenőrzésre is. A helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyv alapján a hatóság minden esetben megindította az eljárást. A közérdekű védekezés elrendeléséhez kapcsolódó költségek 427 ezer 836 forintot tettek ki, a kiszabott növényvédelmi bírságok összege pedig 2 millió 115 ezer forint volt.

A mezőgazdaságilag nem művelt területeken a parlagfű visszaszorítására megfelelő a rendszeres kaszálás, amire legalább 3 alkalommal kell sort keríteni. A mezőgazdasági területeken a növényvédő szeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben – a parlagfű 2-4 leveles fejlettségi állapotában – történő elvégzése a legcélravezetőbb védekezési mód.

A parlagfű ellen hatékony gyomirtási technológiák megválasztásakor különösen fontosak a szakmai ismeretek, ezért a gazdálkodóknak célszerű szakemberek segítségét kérni.

Aktuálisparlagfűvédekezés