2023.09.23, Szombat

A magyar Golgotára emlékeztek a székesfehérvári Corpus Hungaricum szobornál

www.szekesfehervar.hu

2017.10.06. 19:04

Koszorúzással tisztelegtek az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk emléke előtt.

Hirdetés

A Corpus Hungaricum szobornál dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola oktatásigazgatási rektor-helyettese mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak közreműködésével elevenítették fel a „magyar Golgota” gyászos napjait.

A hagyományokat folytatva Székesfehérvár és Fejér Megye Önkormányzata, valamint a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága közös koszorúzást szervezett a Nemzeti Gyásznapon. A Corpus Hungarikum szobornál a történelmi zászlók bevonulását követően a Himnusz hangjai csendültek fel, majd dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola oktatásigazgatási rektor-helyettese. mondott ünnepi beszédet.

 

 

„A Nemzeti Gyásznapon a magyar szabadságért vértanúhalált halt hősök emléke előtt fejet hajtva emlékezünk. Azért gyűltünk ma össze, hogy emlékezzünk azokra, akik végigharcolták a magyar szabadságharcot, annak véres csatáit és ütközeteit s egy zászló alatt, egy haza fiainak vallva magukat, holott soraikban nemcsak magyarok, hanem szerbek, horvátok, örmények és németek is voltak; mindannyian az aradi vesztőhelyen adták vissza lelküket a Teremtőnek. Rájuk emlékezünk, az aradi tizenhármakra, és velük együtt arra a több száz áldozatra, akiket Bécs megtorló gépezete, a Magyarországon és Erdélyben működő 18 haditörvényszék a vesztőhelyre küldött.” – fogalmazott beszédében dr. Vizi László Tamás.

 

 


A beszédet követően a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai elevenítették fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, valamint az azt követő megtorlás időszakát. A megemlékező műsor után Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András és Vargha Tamás honvédelmi miniszter-helyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is koszorút helyezett el a szobornál. A Fejér Megyei Önkormányzat nevében Balogh Gergely tanácsnok és Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője emlékezett. Tiszteletüket rótták le továbbá a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a Válasz Egyesület, a Baloldali Frakció, a város felsőoktatási intézményei, a Vitézi Rend és az Academia Humana Alapítvány képviselői. Az ünnepség végén a résztvevők az emlékezés virágait helyezték el.

 

Forrás: www.szekesfehervar.hu

AktuálisSzékesfehérvárGolgotaCorpus Hungaricum szoborNemzeti Gyásznap