2024.04.24, Szerda

Tiszteletadás Szent István királynak a Nemzeti Emlékhelyen

szekesfehervar.hu

2017.08.20. 20:32

Régi székesfehérvári hagyomány, hogy augusztus 20-án államalapító királyunk előtti tiszteletadásra kerül sor a Nemzeti Emlékhelyen. Szent István szarkofágjánál.

Hirdetés

Az ünnepi megemlékezés a Magyar hazánk, te jó Anya című ének előadásával kezdődött, a Magyar Tekerőzenekar, Cserta Balázs, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI népzenész növendékei, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei tanszékének hallgatói és tanárai, az Alba Regia Táncegyüttes és a Bekecs Néptáncegyüttes előadásában.

Ha a mából visszatekintünk Szent István király korára, beláthatjuk mindazokat a dolgokat, amelyeket személyesen tett meg fennmaradásunkért, államiságunkért, és láthatjuk az utat is, amelyet ő kijelölt. Pedig, nem volt sohasem könnyű dolgunk, századokat éltünk mások igája alatt. De a testnek idegen dolgok többnyire betegséget okoznak, ezért az kilöki az oda nem való anyagot. Magyarország így vetette ki a muszlim törököt, kivetette a másokon uralkodó Habsburgot, kivetette a szovjet kommunistát, és el is hagyta mindegyik vonásait, hogy magyar maradhasson hitében, szokásaiban, értékeiben. Mert mindig voltak százak, ezrek vagy akár milliók is, akik még életük árán is, de Szent István örökségét, a magyarok országát áhították.

 

Választás előtt állunk mi, a ma polgárai: Magyarországot magyar országnak, vagy valami egészen másnak akarjuk-e? Olyan országnak-e, ahol Szent István hite, akarata szerint a keresztény kultúrkör értékei közt nőnek fel gyermekeink, vagy olyan országnak, amiben idegen kultúrák feszülnek a miénknek, nem tisztelve nemzeti múltat, vallást, hagyományt, törvényt? Hagyományt és törvényt, amely javarészt ezen a tájon, e város falai közt formálódott. Hiszen Székesfehérvár volt a korai idők politikai központja, uralkodóink lak- és koronázási helye, holtuk után ez a föld fogadta be testüket. Itt imádkoztak, erősítve a maguk és a nemzet hitét Krisztusban, ajánlották országukat istenük kegyelmébe. És Fejér volt az a hely is, ahol Magyarországot Szent István égi patrónusunk, Szűz Mária kezébe helyezte.

 

Mi itt, Fejérben és Székesfehérvárott büszkék vagyunk erre a múltra. Büszkék vagyunk és tenni is akarunk azért, hogy otthonunk ekként éljen minden magyar szívében. Csupán néhány napja, hogy körmenetünkön, a Magyar Szent Család ereklyéi ismét azt az utakat járták be itt, amelyet tagjai életükben is megtettek. A jelenlévők pedig hitükkel bizonyították, hogy bár a test lassan elenyészik, a lélek nem, és szentjeink szellemei még mindig közöttünk járnak. Kérem Önöket, legyen hitük Teremtőnkben, a magyarok jövőjében, legyen bölcsességük eldönteni, mivel szolgálhatjuk e kettőt, és legyen kitartásuk a tetteikben.” – fogalmazott ünnepi beszédében Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

 

Az ünnepségen részt vett Vargha Tamás, honvédelmi miniszterhelyettes, Dr. Simon László, kormánymegbízott, Huszár János altábornagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, L. Simon László és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlésének képviselői, az önkormányzatok vezető tisztségviselői, önkormányzati képviselői, a történelmi egyházak képviselő, a fegyveres, rendvédelmi és igazságügyi szervek vezetői.

 

AktuálisSzékesfehérváraugusztus 20.Nemzeti Emlékhely