2024.04.24, Szerda

Óvja a mérőóráját!

kormanyhivatal.hu

2016.07.21. 08:57

A lakossági fogyasztók számára készült praktikus kis tájékoztatók egyike a szolgáltatókkal kapcsolatos vitás kérdések rendezéséről szól, a második pedig a szabálytalan vételezés következményeiről tartalmaz információkat.

Hirdetés

Országos roadshowra indultak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) munkatársai. Népszerűsítik a „Panasza van? Segítünk!”- sorozat füzeteit a megyei kormányhivatalokban.

 

 

A székesfehérvári sajtótájékoztatón részt vett a MEKH képviseletében dr. Kolozsi Sándor fogyasztóvédelmi főosztályvezető, Scherer Zsolt szóvivő és dr. Rajkai Péter osztályvezető, a Fejér Megyei Kormányhivatal részérről dr. Tanárki Gábor igazgató, Schneider Istvánné, a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály vezetője és dr. Czifra-Szabó Judit fogyasztóvédelmi osztályvezető.

- Ön, tisztelt olvasó és fogyasztó akkor válik szabálytalan vételezővé, ha például eltávolítja, meghamisítja, megrongálja a készülék vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit, és ezáltal lehetővé válik a méretlen vételezés műszaki feltétele.

Az úgynevezett méretlen vételezést a köznyelvben áram-, gáz-, vízlopásnak is szokták becézni. A fenti idézet pedig az „Óvja mérőóráját!” – „Tájékoztató a szabálytalan vételezésről” című kiadványból való, amelyről a Fejér Megyei Kormányhivatalban tartottak tájékoztatót. A kis füzetből egyébként a szabálytalan vételezés egyéb lehetséges módozatait is megismerhetjük. A kiadvány célja pedig az, hogy a használókban, bennünk, tudatosítsák azt, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem vigyázunk mérőóráinkra.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője, Scherer Zsolt elmondta: 15 millió mérőóra van a háztartásokban, többségük a szolgáltatók tulajdona. Az évente végzett 1,5 millió ellenőrzés nyomán másfél ezer panasz érkezik a hivatalhoz. Látszólag „elenyésző” a szám, de nem tudni, hogy mennyi - esetleg jogos - kifogás nem jut el hozzájuk.

Az alapképlet tehát az, hogy az óra a szolgáltatóé, de megóvása a fogyasztó kötelessége és érdeke. Ehhez kapcsolódva dr. Kolozsi Sándor, a MEKH fogyasztóvédelmi főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy alapelvük a hatékony fogyasztóvédelem, amelybe beletartozik a szabályozás (jogok és kötelezettségek), az ellenőrzés, a panaszkezelés és a felkészült állampolgár. Ebben próbál segíteni a kiadvány, amelynek kiemelt témája a szabálytalan vételezés, mert éppen emiatt van a legtöbb vita és panasz. Rendkívül fontos, hogy vigyázzunk mérőóráinkra, ne rongáljuk, ne próbáljunk visszaélni vele.

A következmény ugyanis igencsak súlyos lehet: a kötbér néhány százezertől akár néhány millióig terjed. Az is lényeges, hogy a vizsgálatnál ott legyünk, hogy az ellenőrzések ellenőre maga a fogyasztó legyen.

A Kormányhivatal igazgatója, dr. Tanárki Gábor, valamint a műszaki ellenőrzési és fogyasztóvédelmi főosztályvezetője, Schneider Istvánné egyaránt üdvözölte a MEKH mérőberendezésekkel és azok ellenőrzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat összefoglaló kiadványát. Elmondták: nagyon jó a szakmai együttműködés a Kormányhivatal és a MEKH között.

A Kormányhivatal biztosítani fogja, hogy a felhasználók lehető legszélesebb köréhez eljusson a kiadvány. A főosztályvezető véleménye szerint a kiadvány nagyon hasznos, tekintettel arra, hogy éves szinten 300-350 megkeresés, beadvány érkezik a villamos energia,- a földgáz,- és a víziközmű-szolgáltatás területét érintően. E megkeresések mintegy 10 százaléka a szabálytalan vételezéssel, a szabálytalan vételezés miatt kiszabott kötbérköveteléssel kapcsolatos.

A Kormányhivatal nem rendelkezik hatáskörrel a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos ügyekben történő eljárásra, ezen ügyekben a MEKH jár el. A kiadvány azonban nagyon hasznos segítséget nyújt a Kormányhivatal számára, hogy minél hitelesebb, részletesebb tájékoztatást tudjon adni a hozzá segítségért forduló fogyasztók számára.

Az Óvja mérőóráját!, valamint társa, az Ismerje meg jogait! kiadványok megtalálhatók a kormányhivatal ügyfélszolgálati helyein.

 

forrás: Fejér Megyei Kormányhivatal