2024.04.16, Kedd

Út a munkaerőpiacra: munkáltatói fórum, állásbörze

2016.04.20. 10:59

Munkáltatói fórumot és állásbörzét rendezett Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban a Fejér Megyei Kormányhivatal, az Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt rendezvényeként.

Hirdetés

Munkáltatói fórumot és állásbörzét rendezett Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban a Fejér Megyei Kormányhivatal, az Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt rendezvényeként. Az esemény előtt sajtótájékoztatón elemezte a projekt céljait, legfontosabb tudnivalóit dr. Simon László kormánymegbízott, a megyei kormányhivatal vezetője és Buday Attila, a foglalkoztatási főosztály vezetője.

Mint a sajtótájékoztatón, valamint a munkáltatói fórumon, dr. Simon László kormánymegbízott és Buday Attila főosztályvezető elemzésében elhangzott, a Széchenyi 2020. Program keretében megvalósuló, GINOP az Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt révén megvalósuló munkaerő-piaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. Fejér megyében a projekt megvalósítására 4 milliárd 216 millió forint áll rendelkezésre, mellyel a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő emberek szakképzését, illetve foglalkoztatását segítjük elő.

A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, inaktívakra, továbbá a szolgáltatást igénylők, közvetítést igénylők azon körére és azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése jelen munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő. Fejér megyében a program keretében 4216 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztathatóságának javítását kívánjuk megvalósítani. A projekt célcsoportjai között a 25-64 év közöttieken belül megtalálhatóak az alacsony iskola végzettséggel rendelkezők, a 25-30 év közötti pályakezdők, az 50 év feletti álláskeresők, a gyermekgondozás/hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdők, a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők egyaránt.

A projekt megvalósítása során elsődleges célunk, hogy a támogatási programelemek biztosításával hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek javításához. 2016-ban közel 700 fő képzésre jelentkező képzési és vizsgadíját 100 %-ban támogatjuk, a képzés idejére a résztvevőknek keresetpótló juttatást biztosítunk. A képzés helyszínére történő utazás elősegítése érdekében helyi illetve helyközi utazási támogatást nyújtunk az ügyfelek részére.

A programban résztvevők foglalkoztatása után a munkáltatók részére bér- és bérköltség támogatást tudunk biztosítani, valamint támogatjuk az ügyfelek vállalkozóvá válását. A foglalkoztatáshoz kapcsolódva támogatjuk a helyközi utazási költséget. Lakhatási támogatást is finanszírozunk. Ezzel kívánják elősegíteni, hogy az álláskeresők - munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében -, olyan munkalehetőséget is elfogadjanak, amely az állandó lakóhelyüktől távol van.

2016. március 31-ig a projektben résztvevő munkanélküliek száma 409 fő. Ezen időpontig 94 fő esetében volt lehetőség képzési programelem megvalósítására. A jól megválasztott képzések eredményeként emelkedik a piacképes szakképzettséggel rendelkezők száma. Az újonnan megszerzett vagy aktualizált elméleti tudást követően a programba vont álláskeresők munkaerő-piaci esélyei javulnak.

Támogatott foglalkoztatásban 257 fő részesült, melyhez a munkáltatók, vállalkozások részére az alábbi támogatási formákat nyújtjuk:

1, Az alacsony iskolai végzettségűek, az 50 év feletti álláskeresők, valamint a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett nyilvántartott álláskeresők foglalkoztatásához igényelhető támogatás:

- 8 hónapig: a munkabér és járulékainak 100 %-a (legfeljebb a minimálbér kétszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig)

- 4 hónapig továbbfoglalkoztatási kötelezettség

2, A 25-64 év közötti álláskeresők foglalkoztatásához az alábbiak szerint igényelhetnek bérköltség/bértámogatást a munkáltatók:

A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és járulékainak 70 %-a.

3, A fenti bérköltség/bértámogatást megelőzően, maximum 90 napig, 100 %-os támogatással munkatapasztalat szerzési támogatás is igénybe vehető.

Mindezeken felül 55 fő vállalkozóvá válását is támogattuk, melyhez 6 hónapos támogatást igényelhettek, havonta a minimálbérrel megegyező összegben. 2016. március 31-ig 3 fő részesült lakhatási támogatásban.

A székesfehérvári állásbörzére 28 munkáltató jelentkezett, 87 munkakörben összesen 500 állást kínáltak.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Galéria

Gazdaságmunkáltatói fórumállásbörzemunkakörÚt a munkaerőpiacra