2024.06.25, Kedd

Szakmai fórum a nem állami fenntartású köznevelési intézmények számára, az oktatást érintő változásokról

2016.04.19. 09:11

Tájékoztató fórumot szervezett a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a kormányhivatal dísztermében.

Tájékoztató fórumot szervezett a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a kormányhivatal dísztermében. Meghívta a szakmai eseményre a Fejér megyében feladatellátási hellyel rendelkező egyházi, magán- és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények fenntartóit és az intézmények képviselőit. A cél az volt, hogy információt adjon az aktuális jogszabályi változásokról, és lehetőséget teremtsen a gyakorlatban felmerült kérdések megválaszolására, a visszatérő problémák, értelmezési eltérések megbeszélésére.

A főosztályvezető és ügyintézők az alábbi témákról tartottak tájékoztatást:

A köznevelési intézmény alapító okiratának tartalmi elemei

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításából eredő, a nyilvántartásba vétel és a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárási szabályok

A nyilvántartásba vétel és működési engedély iránti kérelem adattartalmára és mellékleteire vonatkozó rendelkezések

A nevelési-oktatási intézmények fenntartói tevékenysége törvényességi és hatósági ellenőrzésének vizsgált területei és tapasztalatai

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet módosítása és az érettségit érintő változások

A szakképzést érintő változások

Az előadásokhoz készült vázlatok, minták itt olvashatók el.

(Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya)

Galéria

Kitekintőjogszabályközigazgatáshatóság

Ajánljuk még