2024.06.25, Kedd

Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya

2018.02.14. 14:50

Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. február 5. és 11. között (2018. 06. hetében) a megyében 4655 fő, az előző hetinél 25,0%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 1118,4%ooo volt.

Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább emelkedett, két járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén elérte a járványos küszöbérték nyolc és félszeresét, meghaladva az igen magas küszöbértéket; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték nyolcszorosa, változatlanul meghaladva az igen magas küszöbértéket; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték három és félszeresét, továbbra is meghaladva a magas küszöbértéket.

A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 1277,5%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 1197,0%ooo; legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén. A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 6 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentősen túllépte a járványos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 6. héten elérte a járványos küszöbérték hét és félszeresét. Az influenza aktivitás az igen magas tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelentek kormegoszlásában lényeges változás nem történt, a gyermekek aránya 36,9% volt. A betegek 33,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 21,2%-a; 8,8%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát a gyermekek, egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. Az előző héthez hasonlóan a legérintettebbek a fiatal felnőtt és az általános iskolás korú gyermekek voltak, a korcsoportos megbetegedési arány a 6-14 évesek és a 3-5 évesek között volt a legmagasabb.

A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint - az előző héthez viszonyítva – nőtt az influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylők száma. Tárgy héten 4 beteg szorult intenzív ellátásra, közülük 3 fő igényelt gépi lélegeztetést. Valamennyi intenzív ellátást és gépi lélegeztetést igénylő beteg felnőtt volt.

2018. év hatodik hetében megyénk illetékességi területén egy óvodában észlelték influenzaszerű megbetegedések halmozódását. A nagyarányú hiányzások miatt az intézmény átmeneti szüneteltetésére került sor.

Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 508 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 141 betegnél influenza B és 20 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést igazoltak. 14 esetben adenovírus, hat esetben Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig 9 influenza B, 5 influenza A vírus került azonosításra, valamint egy adenovírus és 1 Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenzás megbetegedések döntő többségéért az influenza B vírus volt a felelős.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:

 

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

AktuálisinfluenzamegbetegedésB vírus