2024.07.19, Péntek

Közgyűlésen döntöttek a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

fejer.hu

2017.01.27. 13:27

A Fejér Megye Közgyűlés elnöke a napirendek megvitatása előtt arra kérte képviselőtársait, hogy egy perces néma felállással adózzanak a tragikus olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emléke előtt. Ezt követően több napirendi pont is elfogadtatásra került.

A Fejér Megyei Közgyűlés 2017. január 26-án tartott ülésén a legfőbb, egyben első napirendi pontként tárgyalta majd fogadta el 13 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A napirend tárgyalása során a Fejér Megyei Önkormányzat vezetője elmondta, a bevétel egy része az állami támogatásból (255 millió Ft.) és egyéb működési bevételből származik, de az önkormányzatnak a 2016. évben elnyert pályázatok (a megyei foglalkoztatási paktum, a Fejér Megyei Klímastratégia elkészítése) a 2017. évben jelentkező feladatainak végrehajtására felhasználható pénzügyi források is bevételt jelentenek a Fejér Megyei Önkormányzat számára. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Tanács által Fejér megyében megvalósuló fejlesztések, projektek során szintén bevételhez jut az önkormányzat, amely a projektmenedzseri feladatok ellátásából képződik.

A bevételi források közül Dr. Molnár Krisztián kiemelte még az önkormányzat tulajdonában működő Albensis kft. által kezelt pályázatokból származó várható bevételeket és Dunaújvárossal valamint Székesfehérvárral, a két megyei jogú város önkormányzataival országosan is példaértékű együttműködés keretében működő megyei területfejlesztési konzultációs fórum önkormányzatonkénti négy-négy millió forintos támogatását. Árgyelán János, a Jobbik frakcióvezetőjének hozzászólására reagálva a közgyűlés elnöke elmondta: az elnök és a két alelnök illetményemelésére is megvan a fedezet a költségvetésben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényi módosítás nemcsak a kistelepülési, hanem valamennyi polgármester illetményét egységesen rendezi 2017. január 1-jétől. Ehhez kapcsolódóan a közgyűlés második napirendként vitatta meg és fogadta el a január 1-jétől hatályba lépő Mötv. módosításának értelmében a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és alelnökei: Tanka Csaba és Wilmek Tibor díjazásáról és költségtérítéséről szóló javaslatot. Tanka Csaba kötelező díjazása egy része mellett költségtérítéséről is lemondott. Döntését az ülésen írásban adta át a közgyűlés elnökének.

A közgyűlés a továbbiakban elfogadta a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatát, a közgyűlési elnök 2017-es évi szabadságolási ütemtervét, jóváhagyta az Albensis kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint meghatározta az önkormányzat 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljait.

Aktuálisképviselő-testületköltségvetés 2017Fejér Megyei KözgyűlésFejér Megyei Önkormányzat